Staatsgarantie, wat is het en wat levert het op?

In bijna alle sectoren zien wij dat ondernemingen een tekort aan personeel hebben, waardoor het binden en boeien van personeel een nog belangrijker thema is geworden. Een middel om medewerkers te binden aan een onderneming is medewerkersparticipatie, waarbij één of meerdere medewerkers kunnen participeren in de onderneming in de vorm van aandelen of certificaten. Wij zien vaker financieringscasussen met betrekking tot medewerkersparticipatie voorbijkomen. In de meeste gevallen zijn dit financieringen waarbij diegene die de financiering aanvraagt (de medewerker) zelf onvoldoende zekerheden aan de financier kan geven. Het inpassen van staatsgarantie (ook wel borgstellingskrediet) kan dan mogelijk een goede oplossing zijn. Maar wat is dit eigenlijk?
Staatsgarantie, wat is het en wat levert het op?

Wat is staatsgarantie?

Met een staatsgarantie staat de Nederlandse overheid garant voor een onderneming die een lening wil afsluiten, maar zelf niet in staat is voldoende zekerheid aan de bank te bieden.

Wanneer kom je aanmerking voor een staatsgarantie?

De staatsgegarandeerde lening is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet tot € 50 miljoen, of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Ook een VOF, eenmanszaak en een maatschap komen in aanmerking.

Veel mkb-ondernemingen komen dus voor een staatsgegarandeerde lening in aanmerking. De regels over de omvang van de financiering, de looptijd, de aflossing en de opschorting zijn bij een staatsgarantie afhankelijk van het type ondernemer en het doel van de lening.

Laat je goed informeren!

Wanneer je een staatsgegarandeerde lening aangaat, laat je dan goed informeren over de voorwaarden. Wij komen wel eens in gesprek met ondernemers die niet voldoende ingelicht zijn.

Zo kregen enkele ondernemers te horen dat de staat de schuld aan de bank inlost als het fout gaat en dat het daarmee afgerond is. Maar ook een lening met staatsgarantie dient volledig terug betaald te worden aan de bank.

Vaak bij overname financieringen waarbij goodwill moet worden gefinancierd is het heel gebruikelijk om staatsgarantie in te passen.

Voordelen van een lening met staatsgarantie

  • Zekerheid voor de financier; de voordelen voor een financier is dat hij meer zekerheid krijgt voor de te verstrekken financiering en hierdoor zelf minder risico loopt. Doordat de financier zelf minder risico loopt, is de rentevergoeding lager en is de kans op een hogere financiering groter dan een financiering zonder staatsgarantie.
  • Opschorting; wanneer de ondernemer door bijvoorbeeld een crisis in liquiditeitsproblemen komt, is het mogelijk middels een procedure een aanvraag te doen om de aflossingen op te schortten. Dit kan behoorlijk wat comfort bieden.

Nadelen van een lening met staatsgarantie

  • Hoge éénmalige provisie; bij aanvang dient de ondernemer éénmalig een hoge provisie te betalen, dit heet borgstellingsprovisie. Dit wordt volledig afgedragen aan de staat. De hoogte varieert van 4% tot 6% over de lening met inpassing van de staatsgarantie.

    Door het lagere risicoprofiel ligt de rentevergoeding echter op een lager niveau en wordt de betaalde provisie uit dit renteverschil gedurende de financierperiode terugverdient. Soms kan het zo zijn dat zonder het inpassen van de extra zekerheid helemaal geen lening verstrekt kan worden.
  • Commitment van de ondernemer; als DGA dient bij inpassen altijd een borgstelling afgegeven te worden van tenminste 25% van het staatsgegarandeerde deel. Deze borgstelling dient afgegeven te worden vanuit privé.

Neem contact op

Contact

René Otten
René Otten

Corporate finance adviseur

+31 (0)57 274 58 21

Deel dit artikel