Wat kan een adviseur sociaal zekerheidsrecht & cao betekenen voor werkgevers?

Wat kan een adviseur sociaal zekerheidsrecht & cao betekenen voor werkgevers? Ellen Visschedijk, adviseur sociaal zekerheidsrecht & cao geeft in dit artikel antwoord op deze vraag door toe te lichten wat een adviseur sociaal zekerheidsrecht & cao binnen Moore MKW doet en met welke vraagstukken werkgevers vaak bij haar aankloppen.
Arbeidsovereenkomst tekenen

Moore MKW (voormalig KroeseWevers) is sinds 2018 uitgebreid met de Werkgeversdesk. Met de Werkgeversdesk ontzorgen wij werkgevers volledig op het gebied van personeel & salaris. Binnen de Werkgeversdesk houd ik mij bezig met vraagstukken van werkgevers op het gebied van sociaal zekerheidsrecht & cao.

Het sociaal zekerheidsrecht is het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor werknemers ten tijde van ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen of overlijden.

Hierbij kan worden gedacht aan vragen als: ‘mag een werkgever een ziekmelding weigeren?’ Of, ‘wat kan een werkgever doen indien hij het niet eens is met het oordeel van de arbo-arts?’ Maar hier moet ook worden gedacht aan de vraag: ‘heeft iemand recht op een werkloosheidsuitkering?’

Gericht cao-advies

De werkzaamheden die ik verricht binnen de Werkgeversdesk lopen erg uiteen, maar cao-vraagstukken zijn hiervan wel een substantieel onderdeel. Een werkgever kan bij de Werkgeversdesk bijvoorbeeld terecht met cao-vragen als: val ik met mijn onderneming onder de verplichtstelling van een cao? Of, hanteer ik wel de juiste cao omdat bijvoorbeeld de bedrijfsactiviteiten gaandeweg zijn veranderd?

Ook krijg ik van werkgevers vaak vragen over hoe zij een cao-bepaling moeten interpreteren. Hier adviseer ik ze vervolgens over.

Binnen de Werkgeversdesk hebben we een nieuw product ontwikkeld om cao’s met elkaar te vergelijken. Met deze vergelijking hebben werkgevers snel een overzicht van de wijzigingen die de nieuwe cao met zich meebrengt ten opzichte van de oude cao en welke gevolgen daaruit voortvloeien voor de werkgever.

Of, indien er sprake is van samenloop van cao’s, kan ik een overzicht maken van de verschillen en overeenkomsten tussen deze cao’s. Hierdoor kan ik de werkgever nog beter adviseren.

Advies op maat door diverse specialisten

Wat ik zo leuk vind aan mijn werk is de diversiteit aan vraagstukken op het gebied van sociale zekerheid & cao. Het zoeken naar mogelijkheden binnen de kaders van de wet is vaak heel uitdagend. En soms wanneer men denkt dat niets (meer) mogelijk is, vinden we toch vaak een passende oplossing.

In zo`n situatie is het extra belangrijk om buiten de kaders van je eigen vakgebied te denken en ook oog te hebben voor andere specialismen die affiniteit hebben met het vraagstuk. Dan is het fijn dat ik kan schakelen met mijn collega`s binnen de vakgebieden van de Werkgeversdesk:

  • Cao & Pensioen;
  • HR Extern;
  • Arbeidsrecht;
  • Loonheffingen;
  • Salarisadministratie.

Door onze multidisciplinaire dienstverlening kunnen we werkgevers heel divers ondersteunen en adviseren bij vrijwel alle vraagstukken op het gebied van personeel & salaris. Maar ook op het gebied van Accountancy, Audit, Belastingadvies, Corporate Finance en Subsidieadvies.

Advies bij een zieke werknemer of arbeidsongeschiktheid

Werkgevers krijgen wel eens te maken met een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. In de meeste gevallen gaat het om kortdurend ziekteverzuim, maar het kan ook voorkomen dat er sprake is van langdurig ziekteverzuim. In dat geval is het belangrijk dat een werkgever actie onderneemt om de werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren in zijn eigen werk of eventueel in andere passende arbeid.

Ook hierbij kan ik de werkgever adviseren over zijn verplichtingen en mogelijkheden. Recentelijk heb ik bijvoorbeeld nog advies gegeven over de mogelijkheden die een werkgever heeft in een situatie waarbij de werknemer niet wil meewerken aan zijn re-integratie.

Tip: schakel tijdig een adviseur sociaal zekerheidsrecht & cao in

Wat ik werkgevers als tip wil meegeven is dat het belangrijk is om tijdig een adviseur sociaal zekerheidsrecht & cao in te schakelen. In eerste instantie wordt vaak gekeken naar de kosten die het inschakelen van een adviseur met zich meebrengt.

Echter kan het op de langere termijn veel voordeliger zijn, doordat de adviseur meer kennis heeft over de mogelijkheden voor de werkgever en werknemer. Dit kan toekomstige problemen en daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten voorkomen.

Meer informatie en contact opnemen


Wil jij als werkgever graag meer informatie over personeel & salaris of specifiek over sociaal zekerheidsrecht & cao? Neem dan gerust contact op met Ellen Visschedijk, via ellen.visschedijk@moore-mkw.nl of bel 0546 82 14 28. Zij helpt jou graag verder.

Neem contact op

Contact

No results

Deel dit artikel