Kennismaken met btw

Omzetbelasting is beter bekend als btw. De Belastingdienst heft btw over de prijzen van producten die je levert of diensten die je verricht. Dit klinkt simpel, maar door ingewikkelde btw-wetgeving is dat niet zo. Wij begeleiden je praktisch en deskundig door het doolhof van btw-regels. Zo leveren wij onze toegevoegde waarde. Heb je een vraag of wil je kennismaken met een btw adviseur? Neem dan gerust contact met ons op.
Coaching

Wat is btw?

De btw of omzetbelasting is een indirecte belasting die door ondernemers op aangifte moet worden voldaan. De belastingdienst brengt btw in rekening, omdat ondernemers goederen leveren of diensten verrichten. De bedoeling van de btw is om consumptief gebruik te belasten. Ondernemers bewerkstelligen dit door de btw, die door andere ondernemers aan hen in rekening is gebracht, als voorbelasting in aftrek te brengen.

Een simpel voorbeeld ter verduidelijking. Een fabrikant levert zijn product voor € 100 + € 21 btw aan een winkelier. De winkelier verkoopt het product voor € 150 + € 31,50 aan een consument. In de btw-aangifte geeft de winkelier aan dat hij € 31,50 moet betalen, maar ook dat hij € 21 btw als voorbelasting in aftrek kan brengen. Per saldo betaalt hij dus € 10,50.

En laat dat nu precies de btw zijn die hij verschuldigd is over zijn toegevoegde waarde, namelijk (€ 150 – € 100) € 50 x 21% = € 10,50. De afkorting btw staat voor “belasting over de toegevoegde waarde” en dat is precies wat hier gebeurt; per saldo betaalt de winkelier alleen btw aan de Belastingdienst over zijn toegevoegde waarde.

Btw-aangifte

Het uitgangspunt is dat ondernemers ieder kwartaal hun btw-aangifte indienen. De ondernemer mag ook per maand btw-aangifte doen. Dit is vooral interessant voor ondernemers die vaak recht op teruggaaf van btw hebben. De btw-aangiften moeten digitaal worden ingediend.

Ondernemers kunnen dit doen via het portal van de Belastingdienst, maar ook via software die door derden wordt aangeboden.

Btw-tarieven

Nederland kent drie btw-tarieven. Het normale btw-tarief is 21%. Daarnaast is er een verlaagd tarief van 9% en ook nog een tarief van 0%. Onder het verlaagde tarief van 9% vallen bijvoorbeeld eerste levensbehoeften, maar ook boeken en bioscoopkaartjes.

Als voorbeeld van een prestatie die belast is met 0% btw kan je denken aan goederen die worden geëxporteerd (naar een land buiten de Europese Unie).

Btw-nummer

Ondernemers die zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel krijgen enkele weken later automatisch een btw-nummer toegekend door de Belastingdienst.

Niet iedere ondernemer hoeft zich in te schrijven bij de KvK. In dat geval moet de ondernemer het formulier “Opgaaf startende onderneming” invullen en opsturen naar de Belastingdienst.

Vrijgestelde ondernemers

Bepaalde categorieën ondernemers zijn vrijgesteld van btw, bijvoorbeeld artsen, maar ook banken en aanbieders van kinderopvang.

Deze ondernemers hoeven geen btw in rekening te brengen, maar daar staat tegenover dat deze ondernemers ook geen btw in aftrek mogen brengen die door andere ondernemers aan hen in rekening is gebracht. Voor vrijgestelde ondernemers is de btw een kostenpost.

Verlegging van btw

In sommige situaties wordt de btw niet in rekening gebracht door de leverancier, maar wordt de heffing verlegd naar de afnemer van de prestatie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij onderaanneming in de bouw en bij verkoop van tablets voor meer dan €10.000. Daarnaast kent de Nederlandse wetgeving in bepaalde gevallen een verleggingsregeling voor buitenlandse ondernemers.

Als een ondernemer een factuur ontvangt waarbij de heffing van btw is verlegd, dan moet de ondernemer in zijn btw-aangifte aangeven hoeveel btw hij moet betalen over deze inkoop. De ondernemer kan deze btw ook direct weer als voorbelasting in aftrek brengen, dus per saldo wordt dan geen btw betaald (tenzij het natuurlijk een vrijgestelde ondernemer is).

Facturen

Als ondernemers facturen uitreiken, dan moeten deze facturen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Onder andere het btw-nummer moet verplicht op de factuur worden vermeld, maar ook het bedrag exclusief btw en het btw-bedrag. Als wordt gepresteerd aan particulieren, dan is een factuur niet verplicht.

Kennismaken met een btw-specialist?

Heb je een vraag of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar!

Neem contact op

Contact

Joost Severs 1
mr. Joost Severs

Belastingadviseur

+31 (0)88 2021 743

Deel dit artikel