Herken op tijd de signalen van een bedrijf in zwaar weer

In ieder bedrijf zit het wel eens tegen. Toch is het goed om juist als het even tegenzit alert te zijn op de signalen die een voorbode kunnen zijn van ‘zwaar weer’. Veel bedrijven schakelen te laat hulp in, terwijl de helft van alle problemen eerder opgelost hadden kunnen worden. De adviseurs van Moore MKW kunnen hierbij helpen. “Niet afwachten en denken dat het wel goed komt”, geeft Niels Grolleman, adviseur corporate finance bij Moore MKW als advies. In dit artikel deelt hij dé signalen waar elke onderneming in zwaar weer mee te maken krijgt. Ook geeft hij aan wanneer ondernemers actie moeten ondernemen om te voorkomen dat ze verder in de problemen raken.
Herken op tijd de signalen van een bedrijf in zwaar weer 2

Pech komt weinig voor

Er is veel onderzoek gedaan naar bedrijven in de problemen. En wat blijkt? Pech of externe factoren zijn zelden de oorzaak van bedrijven die omvallen. “Er is bijvoorbeeld onderzocht dat in ongeveer 50% van bestaande mkb-bedrijven die in zwaar komen, interne problemen de oorzaak zijn. Daar is dus fundamenteel iets misgegaan wat te voorkomen was geweest”, vertelt Niels.

Het percentage ‘echt domme pech’ is maar 1%. En bedrijven die in zwaar weer komen door externe factoren, zonder dat ze daar zelf iets aan konden doen: rond de 10%. “Iedere ondernemer kan er mee te maken krijgen dat het wat minder goed gaat, dat is heel normaal. Het gaat er dan juist om hoe je ermee omgaat. Haal je bijvoorbeeld kennis op bij anderen? Het slechtste wat je kunt doen is afwachten en denken: het komt wel goed.”

Welke signalen zijn goede raadgevers?

Veel problemen die ervoor zorgen dat bedrijven het niet redden, zijn op te lossen of te voorkomen. Maar dan moeten ondernemingen de signalen wel op tijd herkennen en actie ondernemen. Bedrijven die in zwaar weer terecht komen, gaan door drie verschillende fases, legt Niels uit.

De eerste fase waarin zich signalen openbaren is de fase van ‘under performance’. “Dat is het moment dat je als onderneming continu je prognose moet bijstellen: blijkbaar verwacht je iets wat telkens niet uitkomt. Dat zien we vaak met nieuwe producten die toch niet gelanceerd worden of waarvan de verwachtingen te hoog waren. De kosten blijken hoger uit te vallen dan vooraf gedacht of de marges zijn lager dan verwacht.”

De tweede fase: een bedrijf in nood

De tweede fase is de ‘noodfase’. Er ontstaat op verschillende manieren druk op de onderneming. Leveranciers worden steeds later betaald, maar ook de managementinformatie is steeds later of niet voorhanden, waardoor het bedrijf verandert in een stuurloos schip.

Volgens Niels zijn dit niet overigens niet alleen signalen van bedrijven die slecht presteren, maar ook van bedrijven die sterk groeien. Bijvoorbeeld als snel groeiende bedrijven hun werkkapitaal en cashbehoefte niet op orde hebben. “Ik zie meestal dat ondernemers brandjes gaan blussen, maar niet de oorzaak van de brand blussen, daar hebben ze dan de tijd niet voor. Er is iets met een klant, er is iets met een leverancier en zo gaat het van kwaad tot erger”.

De derde fase: van brandjes blussen naar crisissituatie

Nog even wat bijlenen uit een andere werkmaatschappij, brandjes blussen met klanten en leveranciers. Het is vaak pappen en nathouden. “Geregeld schakelen ondernemers de hulp van financiële professionals pas in op advies van de bank. Die zegt dan vaak: schakel hulp in, want je gaat het zo niet redden. Maar dan zitten ze echt al in de problemen.”

De adviseurs van Moore MKW kunnen in alle fases van zwaar weer advies geven en oplossingsrichtingen aandragen. “Wij kunnen heel goed schetsen: waar ben je nu en waar wil je naartoe. Vanuit de cijfers kunnen we analyseren waar het is misgegaan en adviseren wat je nu het beste kunt doen.” Als het bedrijf nog levensvatbaar is, zijn er volgens Niels veel mogelijkheden om het bedrijf weer financieel gezond te maken.

Voorbeelden van de signalen per fase

Als je naar rechts scrollt, zie je waar de signalen in terug te zien zijn.

 • Status onderneming
 • Underperformance
 • Noodfase
 • Crisis
 • Voorbeelden van signalen
 • Naar beneden bijstellen forecast en begroting
 • Langere sales-cycli
 • Projecten worden te laat opgeleverd
 • Toename van klantklachten
 • Dalende marges
 • Steeds later betalen leveranciers
 • Voorraden lopen op
 • Vertraging opleveren managementinformatie
 • Investeringen worden uitgesteld
 • Verkopers vertrekken
 • Afspraken met bank worden geschonden
 • Het ene gat vullen met het andere: permanent geldtekort
 • Belastingen, sociale lasten en huur worden te laat betaald
 • Leveringsstop: leveranciers eisen betaling vooraf
 • Financieel zichtbaar in
 • Winst- en verliesrekening
 • Balans
 • Liquide middelen

Van herstructurering, personeelsadvies tot WHOA-traject

Feit is en blijft: hoe eerder bedrijven aan de bel trekken, des te beter. Maar een extra reden om op tijd hulp te vragen als er problemen ontstaan is een nieuwe wet die is bedoeld om naderende faillissementen te voorkomen. Sinds 1 januari 2021 is er de WHOA: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. De WHOA maakt het voor bedrijven in zwaar weer een stuk makkelijker om een onderhands akkoord te treffen met schuldeisers.

Tijdens zo’n WHOA-procedure is er tijd om een in potentie levensvatbaar bedrijf te herstructureren. Is er geen WHOA-traject mogelijk, dan kunnen de specialisten van Moore MKW vanuit verschillende expertises meedenken over mogelijkheden om een bedrijf weer financieel gezond te maken. De specialisten zijn thuis op het gebied van fiscaal advies, accountancy en corporate finance. Maar ook de gevolgen van het wel of niet afscheid nemen van personeel om het bedrijf te redden kan Moore MKW in kaart brengen: van financiële tot arbeidsrechtelijke gevolgen.

“We maken alle problemen heel specifiek en geven op basis daarvan advies.” Op de pagina ‘Bedrijf in zwaar weer’ lees je op welke verschillende manieren wij ondernemers kunnen ondersteunen in deze fase. Heb je vragen hierover of behoefte aan advies? Neem dan contact op met onze adviseur.

Neem contact op

Contact

Niels Grolleman MSc
Niels Grolleman

Corporate finance adviseur

+31 (0)53 850 49 82

Deel dit artikel