Een succesvolle financieringsaanvraag; waarmee moet je rekening houden?

De coronacrisis zorgt voor spannende tijden voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Voor veel ondernemingen geldt dat de jaarcijfers zijn verslechterd; de resultaten zijn verdampt of zelfs negatief en de balans tussen eigen vermogen en vreemd vermogen staat onder druk. Financiering is op dit moment misschien wel één van de belangrijkste hulpmiddelen voor ondernemers: het ontbreken van financiering met als gevolg een gebrek aan liquiditeit kan in sommige gevallen het einde van een onderneming betekenen. En om financiering geregeld te krijgen is toekomstbestendigheid van jouw onderneming een vereiste, daarnaast zijn een goed onderbouwde aanvraag en begrip van het financieringslandschap van belang.
Een succesvolle financieringsaanvraag waarmee moet u rekening houden

Toetsing toekomstbestendigheid onderneming bij financieringsaanvraag

Het zal bekend zijn dat de meeste financiers bij de beoordeling van financieringsaanvragen kijken of een onderneming voldoende continuïteitsperspectief heeft. De kwaliteit van het management speelt hierbij een belangrijke rol.

Of je nu wel of geen financiering nodig hebt: het verdient aanbeveling regelmatig te onderzoeken of jouw onderneming in de huidige vorm voldoende toekomstperspectief heeft en te toetsen of jouw ideeën passen bij de toekomst van jouw onderneming. Om succesvol te kunnen blijven zal je de juiste strategische keuzes moeten maken.

Businessplan de basis voor een financieringsaanvraag

Een goed doordacht businessplan is meestal de basis voor een financieringsaanvraag: zonder goed plan krijg je in veel gevallen geen financiering. Naast dat het plan vermeldt hoe jouw ideeën in concrete acties worden omgezet en tot welk resultaat deze acties leiden, kan dit plan ook houvast bieden voor uzelf naar de toekomst. Hoe dan ook: met een goed uitgewerkt en (financieel) onderbouwd plan vergroot je de kans op realisatie van jouw financieringsaanvraag!

De uitdaging: het vinden van een financier

Het vinden van passende bedrijfsfinanciering was voor veel ondernemers al lastig, maar de coronacrisis maakt het vinden van een passende financiering nog moeilijker. De banken hebben hun klanten ondersteund door rente en aflossingen op te schorten, maar inmiddels is deze periode verstreken en zijn deze traditionele financiers kritisch en terughoudend bij het verstrekken van nieuwe of aanvullende financiering.

Voor bepaalde sectoren is financiering soms zelfs uitgesloten. Dat wil zeker niet zeggen dat er geen financiering mogelijk is: ondernemingen in sectoren met een laag risico dan wel met een gezond toekomstperspectief kunnen vaak nog voldoende externe financiering vinden. Maar wat als je in een sector met gemiddeld of hoog risico actief bent?

Steeds veranderend financieringslandschap

En dan is het landschap van financiering en krediet de afgelopen jaren ook nog eens enorm veranderd. Vanaf het moment dat banken minder financieringen gingen verschaffen aan het mkb zijn er veel nieuwe vormen van financiering ontstaan. Denk hierbij onder andere aan crowdfunding, online werkkapitaalfinanciers, factoring per factuur en allerlei garanties en subsidies die door de overheid worden verstrekt. Die trend zet zich nog steeds voort.

Actueel wordt door de Stichting MKB Financiering gesproken over een overheidsfonds van enkele miljarden, waarbij het streven is dat mkb-ondernemingen gemakkelijker aan een financiering kunnen komen. Het is te hopen dat hier op korte termijn invulling aan gegeven kan worden, zodat ondernemers meer keus hebben en de kans op financiering vergroot wordt.

Moore MKW: eerste hulp bij financieren

Financiering is niet een vaccin waarmee een onderneming zonder meer zal kunnen overleven. Om de continuïteit van jouw onderneming te borgen zal jij als ondernemer moeten blijven werken aan de toekomstbestendigheid van jouw businessmodel. En om een financiering te krijgen die hieraan bijdraagt, helpt het om goed begrip te hebben van het financieringslandschap en vereisten voor een succesvolle financieringsaanvraag.

Voor een passende financiering is onder meer een voldoende flexibele financieringsstructuur van belang. Ben jij bekend met de voor- en nadelen zijn van elke financieringsvorm, het aanbod aan financiers en naar welke criteria de verschillende bancaire en non-bancaire financiers kijken? Zo nee, dan helpen wij jou graag! Wil je alvast inzicht in mogelijke financiers voor jouw financieringsvraagstuk, doe dan onze gratis scan. In 2 minuten heb je inzicht in eventuele financiers.

Doe de scan

Moore MKW corporate finance, jouw financieringspartner

Moore MKW corporate finance begeleidt ondernemers bij het aantrekken van passende financiering voor: werkkapitaal, groei, bedrijfsmiddelen, vastgoed of een bedrijfsovername. Wij kunnen jou bijvoorbeeld helpen bij:

  • Het opzetten van een financieringsstructuur die het beste bij jouw onderneming en plannen past.
  • Het beoordelen van (her)financieringsvoorstellen en -offertes en de financiële convenanten (eisen die de financier stelt aan de financiële ratio’s).
  • En herstructurering van jouw bedrijfsfinanciering.

Neem contact op

Contact

René Otten
René Otten

Corporate finance adviseur

+31 (0)57 274 58 21

Deel dit artikel