Lage-inkomensvoordeel (LIV) en Loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemer vervallen

Het LIV wordt vanaf 1 januari 2025 afgeschaft. Dat betekent dat je als werkgever niet langer in aanmerking komt voor dit loonkostenvoordeel. Het LIV was bedoeld om werkgevers te stimuleren vaker mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te behouden. De maatregel heeft volgens de overheid te weinig effect. Ook het LKV voor oudere werknemers wordt de komende jaren afgebouwd voor bestaande gevallen en afgeschaft voor nieuwe werknemers. Het LKV voor werknemers met een arbeidshandicap blijft bestaan en de criteria om in aanmerking te komen worden verruimd.

Lage-inkomensvoordeel (LIV) en Loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemer vervallen

Wat zijn de gevolgen van het afschaffen van het LIV?

Heb jij werknemers in dienst waarvan het gemiddelde uurloon ligt tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon? Dan kan je als werkgever in aanmerking komen voor het LIV. Dit voordeel bedraagt nu nog maximaal € 960 per jaar per werknemer. Per 1 januari 2025 vervalt het LIV. Dit betekent dat de loonkosten voor deze groep werknemers vanaf 2025 hoger uit gaat vallen.

LKV oudere werknemer

Ook het LKV voor werkgevers die oudere werknemers in dienst hebben, wordt vanaf 1 januari 2026 afgeschaft. Dit gebeurt stapsgewijs. Het LKV voor oudere werknemers met dienstbetrekkingen die zijn begonnen op of na 1 januari 2024 wordt verlaagd (per 1 januari 2025) en afgeschaft (per 1 januari 2026). Voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen vóór 1 januari 2024 blijft het LKV voor oudere werknemers wel gewoon gelden. Het kabinet wil werkgevers op andere manieren gaan stimuleren om oudere werknemers in dienst te nemen.

Verruiming LKV werknemer met arbeidshandicap

Verder worden vanaf 1 januari 2025 de criteria verruimd van het LKV voor het herplaatsen van een werknemer met een arbeidshandicap. Met de verruiming komen werkgevers vaker in aanmerking voor het LKV wanneer zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen in de eigen functie of (geheel of gedeeltelijk) ergens anders in het bedrijf.

Breng de gevolgen voor je loonkosten in kaart

Maak je als werkgever veel gebruik van loonkostenvoordelen? Deze wetswijzigingen kunnen invloed hebben op de loonkosten en beslissingen over het aannemen van nieuw personeel. Belangrijk dus om in beeld te brengen wat deze veranderingen voor jouw organisatie betekenen. Als je vragen hebt hoe deze veranderingen jouw loonkosten kunnen beïnvloeden, neem dan contact op met onze adviseurs. Zij kunnen je helpen met deskundig advies.

Neem contact op

Contact

Mr. Gerard Gelling
mr. Gerard Gelling

Loonheffingsspecialist

+31 (0)591 657 857

Deel dit artikel