Geen verlaagd btw-tarief voor zelfzorgproducten zonder handelsvergunning

Zelfzorgproducten zonder handelsvergunning vallen niet onder het verlaagde btw-tarief van 9%, maar onder het algemene tarief van 21%. Dat stellen de Rechtbank Noord-Holland en het Hof Amsterdam in recente uitspraken. De uitspraak is gedaan naar aanleiding van een onderneming die stelde dat de 701 zelfzorgproducten in het assortiment , zoals pijnstillers, hoestdrankjes en vitaminesupplementen, als geneesmiddelen beschouwd moesten worden. Die claim is afgewezen.

Geen verlaagd btw-tarief voor zelfzorgproducten zonder handelsvergunning

Exploitant doet tevergeefs beroep op tarief van 9%

NV X, een exploitant van supermarkten, drogisterijen en een webwinkel, stelde dat hun 701 zelfzorgproducten onder het verlaagde btw-tarief van 9% vielen in plaats van het algemene tarief van 21%. De Rechtbank Noord-Holland en het Hof Amsterdam oordeelden echter dat deze producten, die geen handelsvergunning als geneesmiddel hadden, onder het algemene btw-tarief van 21% vielen. Zelfzorgproducten zijn vrij verkrijgbare middelen die consumenten zonder recept kunnen kopen en gebruiken voor de behandeling van alledaagse gezondheidsklachten, zoals pijnstillers, hoestdrankjes en vitaminesupplementen.

Verlaagd tarief afgewezen zonder vergunning

Hoewel NV X in eerste instantie door de rechtbank werd ondersteund in de kwalificatie van de producten als geneesmiddelen, werd vastgesteld dat een handelsvergunning vereist was voor het verlaagde tarief. Omdat de producten van NV X deze vergunning niet hadden, werd het verlaagde tarief afgewezen. In hoger beroep werd de zaak aangehouden in afwachting van een arrest van de Hoge Raad over een vergelijkbare zaak.

Hoge Raad bevestigt uitspraak

De Hoge Raad bevestigde dat producten zonder handelsvergunning niet in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief. Dit betekent dat deze producten belast worden tegen het algemene tarief van 21% in plaats van 9%. De uitspraak houdt in dat dit onderscheid geen schending vormt van het fiscale neutraliteitsbeginsel (gelijke belasting voor vergelijkbare producten) of het evenredigheidsbeginsel (maatregelen moeten in verhouding staan tot het doel).

Algemeen btw-tarief van toepassing

NV X stelde dat deze uitspraak niet relevant was, omdat hun producten geneesmiddelen zonder vergunning waren. Het ontbreken van een handelsvergunning (of expliciet van de vergunningsplicht vrijgestelde geneesmiddelen) betekent dat deze geneesmiddelen ook niet door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen beoordeeld zijn op werkzaamheid en op schadelijkheid. Om deze reden was volgens Hof Amsterdam sprake van een andere situatie (c.q. rechtskader). Hof Amsterdam wees dit argument van NV X daarom af en bevestigde het oordeel dat het algemene btw-tarief van toepassing is.

Deel dit artikel