Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Subsidieadvies

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Ben jij eigenaar van bestaand maatschappelijk vastgoed? En heb jij plannen om te investeren in verduurzaming of ben jij hier al mee bezig? Mogelijk kun je subsidie krijgen voor energieadvies, een energielabel en/of verduurzamingsmaatregelen.

Direct contact opnemen

Wie kan de DUMAVA-regeling aanvragen?

De subsidieregeling is interessant voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed die binnen één van de volgende sectoren valt:

 • Decentrale overheid zoals provincies, gemeenten en waterschappen;
 • Onderwijs;
 • Zorg:
 • Cultuur;
 • Rijksmonument dat geen woonhuis is;
 • Religieuze instellingen;
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie.

Waarvoor kun je de DUMAVA-subsidie aanvragen?

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten van energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelingen. Voorbeelden van verduurzamingsmaatregelingen zijn een warmtepomp, zonnepanelen en isolatie. Neem voor specifieke informatie over de verduurzamingsmaatregelen contact op met onze subsidieadviseurs.

Welke voorwaarden gelden er voor de DUMAVA-regeling?

Om in aanmerking te komen, moet jouw aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Met behulp van een energieadvies voer je de verduurzamingsmaatregelen uit;

 • Je voert 1 tot 3 verduurzamingsmaatregelen uit óf een integraal verduurzamingsproject;

 • Je krijgt geen andere subsidie voor de duurzame maatregelen waarvoor je de DUMAVA-subsidie aanvraagt;

 • Jouw vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder;

 • Jouw vastgoed is na 2012 opgeleverd maar je gaat door verduurzamingsmaatregelen van het gas af;

 • Je start na 3 oktober 2022 met jouw duurzame maatregelen en heeft daarvoor dus nog geen contract met een aannemer die de maatregelen zal uitvoeren;

 • Binnen 2 jaar na de subsidieverstrekking realiseer je jouw verduurzamingsproject. Bij een integraal project ligt deze grens op 3 jaar.

Aanpassingen vanaf 2024 in subsidiesystematiek

Vanaf 2024 worden de volgende wijzigingen voorgesteld in de subsidiesystematiek:

 • het subsidiepercentage voor losse maatregelen wordt verlaagd van 30% naar 20%;
 • de subsidie voor de integrale verduurzaming wordt op de volgende manier aangepast: het betreft een pakket van maatregelen met ten minste drie
 • labelsprongen, waarbij minstens naar label B wordt gerenoveerd. De subsidiepercentages zijn als volgt:
 • 30% subsidie voor integrale projecten met minimaal drie labelsprongen;
 • 40% subsidie voor verduurzaming naar de renovatiestandaard.
 • verder wordt het maximum subsidiebedrag verlaagd van €2,5 miljoen naar €1,5 miljoen.

Beschikbaar subsidiebudget DUMAVA-regeling in 2024

In totaal is er een subsidiebudget van € 237,5 miljoen beschikbaar. De investerings- en subsidiebedragen zijn afhankelijk van jouw keuze tussen het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen of een integraal verduurzamingsproject. Onderstaand is dit nader toegelicht.

1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen

 • De subsidie bedraagt 30% van de projectkosten. De subsidiekosten zijn minimaal € 5.000 en maximaal € 1,5 miljoen. Dit betekent dat jouw minimale projectkosten € 16.666 zijn.
 • De subsidie voor energieadvies bedraagt 50% van de kosten. Het laten opstellen van een energieadvies, portefeuilleroutekaart of DuMo-advies is hiervoor verplicht.
 • De subsidie voor een energielabel bedraagt 50% van de kosten.

Integraal verduurzamingsproject

 • De subsidie bedraagt 30% van de projectkosten. De subsidiekosten zijn minimaal € 25.000 en maximaal € 1,5 miljoen. Dit betekent dat jouw minimale projectkosten € 83.333 zijn.
 • De subsidie voor energieadvies bedraagt 50% van de kosten. Het laten opstellen van een Integraal Maatwerkadvies, Integraal Breeam-NL, GPR Gebouw, portefeuilleroutekaart met energielabel of DuMo-advies is hiervoor verplicht.
 • De subsidie voor een energielabel bedraagt 50% van de kosten.

Aanvragen en meer informatie

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed is geopend voor aanvragen van 22 april tot en met 31 december 2024. Wil jij weten of je in aanmerking komt voor subsidie? Of heb jij hulp nodig bij jouw subsidieaanvraag? Onze subsidieadviseurs helpen je graag.

Ons 4-stappenplan voor het aanvragen van subsidie

Ben jij benieuwd naar (andere) subsidiekansen voor jouw bedrijf, maar heb jij geen idee hoe jij hier zicht op krijgt? Dan ben jij bij ons aan het juiste adres. Wij brengen subsidiekansen voor je in kaart en doen desgewenst de subsidieaanvraag.

Moore MKW 4 stappenplan subsidie aanvragen

Neem contact op

Contact

Ing jan schut 1
Jan Schut

Subsidieadviseur

+31 (0)54 153 06 66