Subsidie Mkb personeel en scholing (JTF)

Onze diensten

Ben jij als ondernemer in de proces- en maakindustrie actief in de regio Groningen-Emmen? Dan kun je 50% van de kosten voor het opstellen van een strategisch personeelsadvies en/of -beleid, het bijscholen van personeel op nieuwe vaardigheden en competenties óf het aannemen van nieuwe medewerkers vergoed krijgen. Het Just Transition Fund (JTF) zet de subsidie vanaf 20 maart 2024 in om samen Noord-Nederland nóg mooier, sterker en groener te maken.

Direct contact opnemen

Wie kan de subsidie aanvragen?

Mkb-ondernemingen in de proces- en maakindustrie komen in aanmerking voor subsidie. Het is daarbij vereist dat je onderneming is gevestigd in de provincie Groningen of de gemeente Emmen.

Geldt dit voor jouw onderneming niet, maar richten je activiteiten zich wel op deze regio? Ook dan kun je in aanmerking komen voor subsidie.

Waarvoor kun je de subsidie aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen voor een of meerdere van onderstaande activiteiten:

 • Het laten opstellen van een strategisch HRM-advies.

 • Het bij- of omscholen van personeel op nieuwe vaardigheden.

 • Het in dienst nemen van een HR-adviseur.

 • Het inschakelen van een onafhankelijke deskundige.

 • De kosten van een bedrijfsspecifieke training of vakinhoudelijke scholing.

 • De loonkosten van een HR-adviseur voor een vast uurtarief van € 55.

De belangrijkste voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je ondernemingsactiviteiten vallen onder een van de volgende SBI-codes: 10 t/m 35, 41 t/m 43, 49 t/m 52, 61 t/m 63 en 72.

 • Het bij- of omscholingstraject is gericht op het verkrijgen of verbeteren van basisvaardigheden, arbeidsmarktvaardigheden en/of sociaal-communicatieve vaardigheden.

 • Het in dienst nemen van een HR-adviseur kan alleen als je nog geen HR-adviseur in dienst hebt.

 • Het project wordt binnen 18 maanden na subsidieverlening afgerond.

 • Er zijn nog geen verplichtingen aangegaan. Er lopen bijvoorbeeld nog geen contracten en de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de subsidieaanvraag.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar voor personeel en scholing?

Het subsidiebudget is vastgesteld op € 4.750.000. Voor alle activiteiten en projecten in het kader van personeel en scholing kun je maximaal 50% subsidie ontvangen. Deze kan oplopen tot maximaal € 40.000.

Subsidie aanvragen?

Wil je weten of jouw activiteiten in aanmerking komen voor subsidie via de Mkb personeel en scholing-regeling of heb je een vraag over de andere voorwaarden? Neem dan contact op met onze subsidieadviseurs. Zij helpen je graag verder.

Ons 4-stappenplan voor het aanvragen van subsidie

Ben jij benieuwd naar (andere) subsidiekansen voor jouw bedrijf, maar heb je geen idee hoe je hier zicht op krijgt? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij brengen subsidiekansen voor je in kaart en doen desgewenst de subsidieaanvraag.

Moore MKW 4 stappenplan subsidie aanvragen

Neem contact op

Contact

Bert Zigterman
Bert Zigterman

Subsidieadviseur

+31 (0)59 161 63 04