MIT-regeling: subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten

Onze diensten

Ben jij een innovatieve mkb’er en heb je plannen om een nieuw product of proces in samenwerkingsverband te ontwikkelen? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een subsidie van de MIT-regeling (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Aanvragen kan vanaf 11 juni tot en met 17 september 2024.

Direct contact opnemen

Wie kan subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten aanvragen?

Namens een evenwichtig samenwerkingsverband (van minimaal 2 mkb-ondernemers) kan een mkb-ondernemer een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een evenwichtig samenwerkingsverband betekent dat één deelnemer niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen.

De subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten kan worden aangevraagd in de provincie of regio waar de aanvrager gevestigd is. In bepaalde gevallen, afhankelijk van topsector, zal een aanvraag gedaan moeten worden bij het landelijke loket.

Wat is een R&D-samenwerkingsproject?

Met een R&D-samenwerkingsproject kan het samenwerkingsverband innovatieve producten, productieprocessen of diensten ontwikkelen of vernieuwen. Een R&D-samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling:

 • Industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden, creatie van onderdelen voor complexe systemen, de bouw van prototypes in een laboratoriumomgeving en/of in een omgeving met gesimuleerde interfaces voor bestaande systemen of pilotlijnen.
 • Experimentele ontwikkeling: prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie omvatten van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten in omgeving die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden.
Erik -Subsidieadvies

R&D-samenwerkingsprojecten: de belangrijkste voorwaarden en de hoogte van de subsidie

Voor R&D-samenwerking (klein) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten;
 • De subsidie is minimaal €50.000 en maximaal €200.000 per innovatieproject;
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband, zowel qua verdeling van de kosten en de inbreng van de deelnemers;
 • Een deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen;
 • Alleen de kosten, gemaakt door de mkb-ondernemers, zijn subsidiabel;
 • De looptijd van een MIT-R&D-samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor R&D-samenwerking (groot) geldt:

Er gelden dezelfde voorwaarden als genoemd onder R&D-samenwerking klein, het verschil zit hem in de subsidie:

 • De subsidie is minimaal €200.000 en maximaal €350.000 per innovatieproject.

Voor welke R&D-samenwerkingsprojecten kan een subsidie worden aangevraagd?

Gewijzigd ten opzichte van vorig jaar is dat projecten moeten passen bij een van de Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's). Gebaseerd op de 25 missies, gesteld door de topsectoren, zijn er zes KIA's opgesteld.

Een R&D-samenwerkingsproject moet zich op één of meerdere van deze onderwerpen richten. De maatschappelijke impact die het project heeft, is de maatstaaf waaraan het project wordt gemeten. De KIA's zijn als volgt:

 1. Energie en Duurzaamheid: deze projecten dienen bij te dragen aan het pad naar een klimaatneutraal energie- en grondstoffensysteem in 2050 of aan een circulaire economie in hetzelfde jaar.
 2. Gezondheid en Zorg: de centrale missie in deze KIA is dat alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven en een afname in gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groep met 30% in 2040.
 3. Landbouw, Water en Voedsel: onderverdeeld in zes missies staat bij deze KIA centraal dat de projecten moeten bijdragen aan gezond, klimaatvriendelijk en duurzame voedselproductie en omgang van natuur.
 4. Veiligheid: projecten vallend onder deze KIA moeten in dienst zijn van een veilige maatschappij.
 5. Sleuteltechnologieën: de focus van de projecten in deze KIA ligt bij de onderzoeken, ontwikkelingen en/of gebruik van sleuteltechnologieën. Sleuteltechnologieën zijn technologieën die breed kunnen worden ingezet over verschillende innovaties en/of sectoren. Denk hierbij aan chemical technologies, life sciences technologies of nanotechnologieën.
 6. Maatschappelijke verdienmogen: deze KIA wordt toegediend aan de innovaties die bijdragen aan de doelstellingen van de maatschappelijke uitdagingen van de voorgenoemde KIA’s. Hierbij zijn de oplossingen van de projecten maatschappelijke gewenst en tegelijk economisch haalbaar.

Meer details over de verschillende KIA's worden binnenkort bekend op de website van de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ons 4-stappenplan voor het aanvragen van subsidie

Ben je benieuwd naar (andere) subsidiekansen voor jouw bedrijf, maar heb je geen idee hoe je hier zicht op krijgt? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij brengen subsidiekansen voor jou in kaart en doen desgewenst de subsidieaanvraag.

Moore MKW 4 stappenplan subsidie aanvragen

Neem contact op

Contact

Daan Evers MSc
Daan Evers

Subsidieadviseur

+31 (0)54 121 74 47