MIT-Regeling: subsidie voor innovatieve mkb-ondernemers

Onze diensten

De MIT staat voor mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Innovatieve ondernemers die binnen een zogenaamde 'Topsector' vallen kunnen met behulp van de MIT-Regeling mogelijk subsidie krijgen waarmee ze een haalbaarheidsproject kunnen uitvoeren. Deze haalbaarheid brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject. Aanvragen kunnen vanaf 9 april 2024 worden ingediend. 

Direct contact opnemen

Waarvoor kan subsidie worden verkregen binnen de MIT-Regeling?

Een haalbaarheidsproject waarvoor subsidie kan worden aangevraagd kan bestaan uit 3 delen: een haalbaarheidsstudie met, indien van toepassing, een combinatie van een experimenteel onderzoek en/of industrieel onderzoek.

In ieder geval moet een haalbaarheidsproject voor ten minste 60% bestaan uit een haalbaarheidsstudie, bij een haalbaarheidsstudie moet je denken aan:

 • Literatuuronderzoek;
 • Octrooionderzoek;
 • Inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners;
 • Marktverkenning;
 • Concurrentieanalyse.

De haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudie kan eventueel aangevuld worden met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op verkrijgen van kennis bij ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.

Geert Daan - Subsidieadvies

Voor welke innovatieve projecten kan een subsidie worden aangevraagd?

Gewijzigd ten opzichte van vorig jaar is dat projecten moeten passen bij een van de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Gebaseerd op de 25 missies, gesteld door de topsectoren, zijn er zes KIA’s opgesteld.

Een innovatief project moet zich op één of meerdere van deze onderwerpen richten. De maatschappelijke impact die het project heeft, is de maatstaaf waaraan het project wordt gemeten. De KIA’s zijn als volgt:

 • Energie en Duurzaamheid: deze projecten dienen bij te dragen aan het pad naar een klimaatneutraal energie- en grondstoffensysteem in 2050 of aan een circulaire economie in hetzelfde jaar.
 • Gezondheid en Zorg: de centrale missie in deze KIA is dat alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven en een afname in gezondheidsverschillen verwezenlijkt tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groep met 30% in 2040.
 • Landbouw, Water en Voedsel: onderverdeeld in zes missies staat bij deze KIA centraal dat de projecten moeten bijdragen aan een gezonde, klimaatvriendelijke en duurzame voedselproductie en omgang met de natuur.
 • Veiligheid: projecten vallend onder deze KIA moeten in dienst zijn van een veilige maatschappij.
 • Sleuteltechnologieën: de focus van de projecten in deze KIA ligt bij het onderzoeken, ontwikkelen en/of gebruiken van sleuteltechnologieën. Sleuteltechnologieën zijn technologieën die breed kunnen worden ingezet over verschillende innovaties en/of sectoren. Denk hierbij aan chemical technologies, life sciences technologies of nanotechnologieën.
 • Maatschappelijk verdienvermogen: deze KIA wordt toegediend aan de innovaties die bijdragen aan de doelstellingen van de maatschappelijke uitdagingen van de voorgenoemde KIA’s. Hierbij zijn de oplossingen van de projecten maatschappelijk gewenst en tegelijk economisch haalbaar.

Meer details over de verschillende KIA's worden binnenkort bekend op de website van de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ons 4-stappenplan voor het aanvragen van subsidie

Ben je benieuwd naar (andere) subsidiekansen voor jouw bedrijf, maar heb je geen idee hoe je hier zicht op krijgt? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij brengen subsidiekansen voor jou in kaart en doen desgewenst de subsidieaanvraag.

Moore MKW 4 stappenplan subsidie aanvragen

Neem contact op

Contact

Erik Schapink Msc
Erik Schapink

Subsidieadviseur

+31 (0)54 121 74 49

Daan Evers MSc
Daan Evers

Subsidieadviseur

+31 (0)54 121 74 47