MOOI: Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

Subsidieadvies

Wordt er in jouw organisatie gewerkt aan innovatieve oplossingen voor de energietransitie in Nederland? De MOOI-regeling is er speciaal voor consortia die samenwerken aan energie-innovaties die bijdragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot. De subsidie is bedoeld voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten binnen drie thema’s: industrie, gebouwde omgeving en elektriciteitssector.
Direct contact opnemen

De MOOI-regeling

De MOOI-regeling is onderverdeeld in de volgende drie missies:

 1. Voor de missie elektriciteit gaat het om:
  windenergie op zee;
  drijvende zonneparken op zee;
  elektriciteitsproductie op het land of het binnenwater;
  elektriciteitsproductie op grote daken en infrastructuur.

 1. Voor de missie gebouwde omgeving zijn het de innovatiethema’s:
  spijtvrije renovaties;
  duurzame collectieve warmtevoorzieningen.

 2. Voor de missie industrie staan deze innovatiethema’s centraal:
  procesvernieuwingen door elektrificatie van hoge temperatuur warmtevoorziening;
  productie van duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën.

Vanaf wanneer kan ik deze subsidie aanvragen?

Deze regeling is gericht op het bevorderen van projecten en integrale innovatieve ideeën die bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot op het gebied van elektriciteit, de gebouwde omgeving en de industrie. Aanvragen kan van 19 maart tot en met 5 september 2024.

Wie kan subsidie aanvragen?

De MOOI-regeling is specifiek bedoeld voor samenwerkingsverbanden waarin technische, sociale, organisatorische en juridische perspectieven samenkomen.

De gedachte hierachter is dat innovatieve oplossingen binnen de energietransitie juist gebaat zijn bij multidisciplinaire samenwerking.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • De MOOI stimuleert alleen oplossingen waarbij een consortium de kracht benut van uiteenlopende partijen, perspectieven en belanghebbenden.

 • Hoe herkenbaarder en hoogwaardiger de samenwerking in het consortium, hoe hoger het projectvoorstel bij de beoordeling wordt gewaardeerd.

 • Voor alle innovaties geldt dat ze moeten aansluiten bij één van de drie thema’s: elektriciteit, gebouwde omgeving of industrie.

 • De innovatieve oplossingen van het consortium moeten al binnen afzienbare termijn toepasbaar zijn om bij te dragen aan de klimaatdoelen.

 • Voor de innovaties in de elektriciteit en industrie moet de eerste toepassing er binnen 10 jaar zijn.

 • Voor innovaties in de gebouwde omgeving moet de eerste toepassing er binnen vijf jaar zijn.

Hoe kan Moore MKW jou hierbij helpen?

Het aanvragen van subsidies zonder samenwerkingspartners kan al ingewikkeld en tijdrovend zijn, maar bij dit soort aanvragen is samenwerking een voorwaarde. Dat vraagt om andere en extra expertise.

Onze subsidieadviseurs kunnen samen met je onderzoeken of de MOOI-regeling interessant voor je kan zijn. Ook kunnen zij je helpen met vinden en verbinden van eventuele samenwerkingspartners en helpen met het opstellen en indienen van de eerste schetsen van jouw voorstel.

Jan Schut - subsidieadvies

Ons 4-stappenplan voor het aanvragen van subsidie

Ben jij benieuwd naar (andere) subsidiekansen voor jouw bedrijf, maar heb je geen idee hoe je hier zicht op krijgt? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij brengen subsidiekansen voor je in kaart en doen desgewenst de subsidieaanvraag.

Moore MKW 4 stappenplan subsidie aanvragen

Neem contact op

Contact

Geert Witjes
Geert Witjes

Subsidieadviseur

+31 (0)54 121 74 11