EFRO Oost: Subsidie voor ondernemers in Gelderland en Overijssel

Subsidieadvies

Ondernemers in Overijssel en Gelderland die willen investeren in innovatieve en duurzame projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De subsidies zijn bestemd voor innovaties die bijdragen aan een slimmer Oost Nederland of aan een groener Oost Nederland.
Direct contact opnemen

Keuze voor twee inhoudelijke prioriteiten

De nieuwe programmaperiode van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) loopt van 2021 tot 2027. Net als in de vorige periode ligt de focus van het nieuwe programma op het vergroten van de regionale innovatiekracht.

EFRO heeft als doel om het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven te vergroten, tegelijkertijd wil het bijdragen aan oplossingen in de energietransitie. Voor de periode tot 2027 heeft EFRO twee inhoudelijke prioriteiten: een slimmer Oost Nederland en een groener Oost Nederland.

De EU stelt € 81 miljoen beschikbaar, het rijk € 23 miljoen en de provincies Gelderland en Overijssel dragen gezamenlijk € 21 miljoen bij. Ook wordt er zoals gebruikelijk een eigen bijdrage uit de projecten verwacht.

Verschillende EFRO-subsidieregelingen

Binnen de EFRO-subsidieregeling voor ondernemers in Gelderland en Overijssel zijn verschillende subsidiemogelijkheden.

1. Een slimmer Oost Nederland

Prioriteit 1 van EFRO is een slimmer Oost Nederland. Hiervoor is een innovatieve, slimme en economische transformatie nodig. De subsidie die beschikbaar wordt gesteld voor deze eerste prioriteit moet de onderzoeks- en innovatiecapaciteit in Gelderland en Overijssel versterken.

Ook wil EFRO investeren in de invoering van geavanceerde technologieën in met name het MKB, door samenwerkingen tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en betrokken maatschappelijke organisaties.

2. Een groener Oost Nederland

EFRO wil een groener Oost Nederland realiseren door innovatie, demonstratie en acceptatie van slimme oplossingen in de energietransitie. Deze tweede prioriteit stimuleert innovatie en toepassing hiervan in het kader van de energietransitie, maar richt zich ook op de acceptatie van deze innovaties.

Meer weten over de EFRO-subsidie?

Wil jij als ondernemer in Gelderland of Overijssel meer weten over de mogelijkheden van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor jouw bedrijf? Of wil je hulp bij de aanvraag van deze subsidieregeling? Neem dan contact op met de subsidieadviseurs van Moore MKW. Wij helpen je graag verder.

Ons 4-stappenplan voor het aanvragen van subsidie

Ben jij benieuwd naar (andere) subsidiekansen voor jouw bedrijf, maar heb je geen idee hoe je hier zicht op krijgt? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij brengen subsidiekansen voor je in kaart en doen desgewenst de subsidieaanvraag.

Moore MKW 4 stappenplan subsidie aanvragen

Neem contact op

Contact

Ing jan schut 1
Jan Schut

Subsidieadviseur

+31 (0)54 153 06 66