EFRO Noord

Subsidieadvies

Met de subsidie voor EFRO Noord kunnen mkb-ondernemers en kennisinstellingen in Drenthe, Groningen en Friesland kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt ontwikkelen. De subsidie kan bedrijven en kennisinstellingen ook helpen om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen en toe te passen. De subsidie kan oplopen tot maximaal € 2.500.000 per project. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 23 januari 2023.

Direct contact opnemen

Wie kan de subsidie aanvragen?

De subsidie wordt verstrekt door SNN, het samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen. De subsidie moet bijdragen aan de ambities en ontwikkeling van Noord-Nederland.

De subsidie EFRO Noord is daarom specifiek bestemd voor ondernemingen, kennisinstellingen en andere rechtspersonen in Groningen, Friesland en Drenthe die een innovatie ontwikkelen, al dan niet in samenwerking met kennisinstellingen en grote bedrijven uit Noord-Nederland.

Waarvoor kun je de subsidie aanvragen?

De subsidie is specifiek bedoeld voor bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met kennisontwikkelingsprojecten en valorisatieprojecten in Noord-Nederland. Met kennisontwikkelingsprojecten worden projecten bedoeld die zich richten op kennisontwikkeling, zoals een onderzoeksproject of een andersoortig project waarin kennisontwikkeling centraal staat.

De subsidie is ook bedoeld voor valorisatieprojecten, zoals innovatietrajecten, gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, concepten, technologieën en diensten. Maar ook het testen van innovatieve toepassingen in de praktijkomgeving gericht op valorisatie van nieuwe technieken valt hieronder. De volgende kosten zijn subsidiabel tot een percentage van 30 tot 40%:

  • Kosten van materialen voor het doen van onderzoek, inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn.
  • Kosten voor het ontwikkelen, bouwen en testen van een prototype, inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn.

De belangrijkste voorwaarden en de hoogte van de subsidie

  • De innovatieve producten, concepten, technologieën en diensten zijn nog in het ontwikkelstadium, maar er bestaat al wel een duidelijk plan wat je wil gaan bouwen en testen of de te ontwikkelen kennis bevindt zich in de onderzoeksfase. Er is een duidelijk plan, maar je wil nu meerdere onderzoeksvragen beantwoord krijgen.

  • De subsidie kan oplopen tot maximaal € 2.500.000 per projectpartner en € 4.000.000 per project.

  • Het project is uiterlijk op 30 november 2026 afgerond en of alle projectactiviteiten zijn dan volledig uitgevoerd.

  • De minimale beoordeling van het project bedraagt 70 punten.

  • De subsidie voor een valorisatieproject bedraagt 30% van de subsidiabele kosten. Voor een kennisontwikkelingsproject is dit 40%. Daarnaast kan hier bij samenwerking onder voorwaarden 10% bijkomen.

  • Het project heeft een sterk onderscheidend karakter. De onderzoeksresultaten hebben bijvoorbeeld een bijzondere maatschappelijke betekenis of de samenwerking is bijzonder omdat het gaat om kleine mkb’ers die tot nu toe nauwelijks bereikt worden.

  • Worden niet alle of geen van de activiteiten in de JFT-regio Groningen en Emmen uitgevoerd? Dan moet je aantonen dat de resultaten van het project in belangrijke mate terechtkomen in de JFT-regio Groningen en Emmen.

Openstelling aanvragen subsidie

De openstelling voor subsidieaanvragen loopt vanaf 23 januari 2023. Het besluit op de aanvraag volgt binnen 3 maanden.

Meer weten of hulp bij het aanvragen?

Wil jij weten of je in aanmerking komt voor de subsidieregeling EFRO Noord, of heb je als ondernemer hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan direct vrijblijvend contact op met de subsidieadviseurs van Moore MKW. Wij helpen je graag verder.

Ons 4-stappenplan voor het aanvragen van subsidie

Ben jij benieuwd naar (andere) subsidiekansen voor jouw bedrijf, maar heb je geen idee hoe je hier zicht op krijgt? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij brengen subsidiekansen voor je in kaart en doen desgewenst de subsidieaanvraag.

Moore MKW 4 stappenplan subsidie aanvragen

Neem contact op

Contact

Bert Zigterman
Bert Zigterman

Subsidieadviseur

+31 (0)59 161 63 04