Financieel due diligence; waarom is het nodig?

Een financieel due diligence (boekenonderzoek) is een noodzakelijk onderdeel van een overname, gericht op het behoeden van kopers voor onaangename financiële verrassingen. Hoewel het onderzoek voor zowel koper als verkoper waardevol is, is dit niet altijd de perceptie van partijen. Want de ‘boeken’ moeten worden geopend en er worden veel detailvragen aan de verkoper en zijn accountant gesteld. ‘Maar dit weet je toch allemaal al?’ of ‘waarom moet het onderzoek zo diepgaand zijn?’ horen we dan ook vaak in deze fase. Daarom leggen wij hieronder de noodzaak van een financieel due diligence uit.
Financieel due diligence; waarom is het nodig?

Begrijpen van de business

Een financieel due diligence is erop gericht om de historische financiële ontwikkelingen van de onderneming te snappen. Dit met als doel om een uitspraak te kunnen doen over de haalbaarheid van het budget van het lopende boekjaar of volgend boekjaar.

Ook wordt er getoetst of de businesstrends (zoals omzetverdeling, seizoenspatronen en werkkapitaalontwikkeling) echt verlopen zoals gepresenteerd door de verkoper. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de financiële cijfers, maar ook naar het verhaal achter de cijfers.

Daarbij komen vragen op als:

  • Zijn de volumes gestegen of gedaald?
  • Heeft de onderneming kunnen profiteren van een inflatoire prijsstijging?
  • Is de onderneming anders omgegaan met debiteuren- en crediteurentermijnen?

Op basis van de cijfers en het verhaal achter de cijfers kan een inschatting worden gemaakt of de prognose van de onderneming realistisch is.

Resultaatonderzoek

Vaak is een verkoopprijs van een onderneming gebaseerd op een factor maal de winst (bijvoorbeeld EBITDA-multiple). In een financieel due diligence wordt de winst die door verkoper is gepresenteerd, onderzocht.

Zitten hier eenmalige baten of lasten in, zijn er andere bijzonderheden in het jaar van afrekening? Hiermee helpen wij een koper om de geschoonde winstgevendheid van de target te begrijpen. Als de geschoonde winstgevendheid lager uitvalt, kan dit leiden tot een lagere overnameprijs.

Balansonderzoek

Naast de analyse van de winstgevendheid wordt in een boekenonderzoek ook scherp gekeken naar de balans. Voor de prijsbepaling van de aandelen wordt niet alleen gekeken naar de klassieke bankschuld, maar ook naar kortlopende schulden die hun oorsprong vinden in het verleden. Deze worden aangemerkt als aftrekbare schuld. Voorbeelden hiervan zijn op overnamemoment verschuldigde:

  • Vennootschapsbelasting;
  • Rente op leningen;
  • Afkoopsommen aan medewerkers;
  • Investeringsverplichtingen.

Dit soort items worden ook aangemerkt als schuld in het kader van een verkoop en worden direct in mindering gebracht op de overnameprijs.

Het onderzoek is als de bouwtechnische keuring van een huis

Vaak gebruiken we een parallel met het kopen van een huis; de makelaar (corporate finance-adviseur van verkoper) wil het huis (de onderneming) verkopen en zal de positieve zaken en de potentie benadrukken.

De koper wil daarentegen een onafhankelijk bouwtechnisch onderzoek om te zien of de onderneming die hij koopt, ook daadwerkelijk de potentie heeft die wordt voorgespiegeld. Dat is waarom het onderzoek zo diepgaand moet zijn.

Meer informatie

Onze afdeling Corporate Finance staat je graag bij in het uitvoeren van een due diligence. Wij zorgen ervoor dat de juiste analyses worden gemaakt (bij aankoop) of de juiste informatie wordt verstrekt (bij verkoop). Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op

Contact

Peter Haverbeke
Peter Haverbeke RC

Corporate finance adviseur

+31 (0)88 2021 759

Deel dit artikel