Wel belastingrentevergoeding voor terugbetalingen van box 3-belasting?

Wel belastingrentevergoeding voor terugbetalingen van box 3-belasting? Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig. Tot voor kort was het antwoord op deze vraag ‘nee’. Maar door een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 20 januari jl. is dit mogelijk gewijzigd. In dit bericht informeren we jou hier kort over.
30

Recht op rentevergoeding

Eenvoudig gezegd heeft het Hof geoordeeld dat, op grond van de Europese mensenrechten en de rechtspraak, men wél recht heeft op rentevergoeding over de teruggaaf van box 3-belasting. Dat lijkt goed nieuws.

De eerste opmerking daarbij is dat de Staatssecretaris in hoger beroep kan gaan. De Hoge Raad kan weer anders oordelen dan het Hof, waardoor de kans bestaat dat je alsnog geen recht op rentevergoeding hebt.

De tweede opmerking: stel dat de Staatssecretaris zich neerlegt bij het oordeel van het Hof, of stel dat de Hoge Raad het te zijner tijd eens is met het Hof, wat gaat er dan gebeuren? Gaat de Staatssecretaris dan automatisch een rentevergoeding geven (ook voor oude situaties)? Of dienen belastingplichtigen zelf in actie te komen?

Wij achten dit laatste het meest waarschijnlijk. Overigens is, gelet op het voorgaande, de uitkomst van die actie onzeker (het is maar de vraag of dit tot een teruggaaf van belastingrentevergoeding zal leiden).

Neem contact op

Contact

Mr. László Bakker
mr. László Bakker

Belastingadviseur

+31 (0)53 850 49 11

Deel dit artikel