Verwerking opleidingskosten in de jaarrekening

Nederland is een land met een hoog opgeleide beroepsbevolking. Met de snel veranderende samenleving is het voor zowel werknemer als werkgever van belang dat de kennis van werknemers up-to-date blijft. Dit kan door het volgen van cursussen of een opleiding. Hoe moeten we nu in de jaarrekening omgaan met deze studiekosten?
Adviseur MKB 6

Vooruitbetaalde studiekosten?

In de meeste gevallen is het omgaan met studiekosten vrij eenvoudig en kunnen de kosten rechtstreeks ten laste van het resultaat worden gebracht. Soms is het echter complexer. Een opleiding begint vaak in september en eindigt dan rond juni. Als de kosten van dit studiejaar al in september (of eerder) worden betaald is er ultimo boekjaar sprake van vooruitbetaalde studiekosten. De kosten voor het deel van januari t/m juni zijn namelijk al wel betaald, maar de studie zelf is nog niet gevolgd.

Studieregeling

Het is niet ongebruikelijk dat een werkgever de opleiding voor een werknemer betaalt. Als de opleiding meerdere jaren omvat, is er vaak een studieregeling. De werkgever betaalt dan de kosten, die in een aantal jaar worden kwijtgescholden. De kosten worden dan toegerekend aan de jaren waarin de opleiding wordt gevolgd. Er wordt geen vordering op de werknemer opgenomen, omdat deze in principe geen schuld heeft.

De schuld van de werknemer aan werkgever ontstaat pas als de werknemer uit dienst gaat voordat de gehele studieschuld is kwijtgescholden. Dit betreft een opbrengst op het moment dat de werknemer uit dienst gaat. Wanneer de werknemer in dienst blijft zal de latente studieschuld uiteindelijk verdwijnen en zal er geen sprake zijn van een opbrengst.

In dienst met een studieschuld

Het komt ook voor dat een werkgever iemand in dienst neemt met een studieschuld. Op een krappe arbeidsmarkt neemt de werkgever deze studieschuld soms over van de nieuwe werknemer. Aangezien de opleiding al is gevolgd en het doorgaans onvoldoende aantoonbaar is dat er economische voordelen voortkomen uit de genoten opleiding, brengen we deze kosten in één keer ten laste van het resultaat.

De werkgever heeft (hopelijk) economische voordelen vanuit de arbeidsinzet van de werknemer, maar een direct verband met de voorheen genoten opleiding is normaliter onvoldoende om over te kunnen gaan tot activering van de gemaakte kosten.

Neem contact op

Contact

Andre van t Hof 1
André van ’t Hof AA RB

Accountant accountancy

+31 (0)88 2021 750

Deel dit artikel