Update over belastingrente in box 3

De belastingdienst heeft op 4 februari 2022 uitspraak gedaan in de massaal bezwaarprocedures over de jaren 2017 tot en met 2020 en de bezwaren toegewezen. Wie rechtsherstel moet krijgen en op welke wijze het rechtsherstel plaats zal vinden wordt de komende maanden onderzocht. De Staatssecretaris verwacht dat hierover uiterlijk 1 mei 2022 een beslissing wordt genomen.
Update over belastingrente in box 3

Handelen Belastingdienst

Tot een beslissing is genomen verstuurd de belastingdienst geen definitieve aanslagen (waarin mede Box 3 vermogen is begrepen) over de belastingjaren 2019, 2020 én 2021 waarvoor vanaf 1 maart a.s. aangifte gedaan kan worden. De gevolgen van het arrest zijn nog niet verwerkt in de ICT-systemen van de Belastingdienst. Hierdoor is bij het opleggen van de voorlopige aanslagen 2022 nog geen rekening gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad. Herstel over belastingjaar 2022 vindt plaats bij het opleggen van de definitieve aanslag over 2022.

Genoemde handelswijze van de Belastingdienst heeft ook een nadeel voor de Belastingplichtige. Vanaf 1 juli volgende op het betreffende belastingjaar gaat namelijk de renteteller lopen. Rente wordt voorkomen als de aangifte inkomstenbelasting voor 1 mei is ingediend en de Belastingdienst de aanslag vaststelt conform de ingediende aangifte.

Hieraan zal door de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 (gedeeltelijk) niet worden voldaan ook al volgt de Belastingdienst de aangifte inkomstenbelasting met betrekking tot box 1 en/of box 2. Hoe langer de Belastingdienst wacht met het opleggen van aanslagen inkomstenbelasting 2021 hoe groter de belastingrenteschade voor belastingplichtigen. De Staatssecretaris heeft hier tot op heden nog geen aangepaste (tijdelijke) regeling voor aangekondigd.

Neem contact op

Contact

Mr. László Bakker
mr. László Bakker

Belastingadviseur

+31 (0)53 850 49 11

Deel dit artikel