Te hoge heffing over spaargeld in box 3

Sinds 2017 kent box 3 in de inkomstenbelasting een progressieve heffing. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat een deel van het vermogen wordt gespaard en een deel wordt belegd (de zogenoemde ‘vermogensmix’). Volgens de wetgever neemt het beleggingsdeel en daarmee het rendement toe naarmate je beschikt over een groter vermogen. Dit gedachtengoed staat al langer onder vuur en is aangevochten in een proefproces.

Te hoge heffing over spaargeld in box 3

Wat heeft de Hoge Raad beslist?

Op 24 december heeft de Hoge Raad geconcludeerd dat de vermogensmix in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). In de betreffende zaak had de belastingplichtige een lager rendement behaald dan volgens de vermogensmix kon worden verwacht. Dit omdat een fors deel van het vermogen bestond uit banktegoeden. De Hoge Raad heeft bepaald dat de heffing niet dient te verlopen via de vermogensmix maar dat enkel het werkelijke rendement mag worden belast.

Wat is het gevolg?

Helaas heeft de Hoge Raad geen praktische toelichting gegeven hoe het daadwerkelijke rendement berekend dient te worden; hoe dient bijvoorbeeld omgegaan te worden met kosten en vermogenswinsten? Naar verwachting zal de Staatssecretaris van Financiën hierover binnenkort meer duidelijkheid geven, we houden jou hierover op de hoogte.

Vragen en of opmerkingen?

Voor toelichting op de gevolgen van het arrest voor jouw situatie kun je uiteraard met jouw belastingadviseur contact opnemen.

Neem contact op

Contact

Mr. Boris Meinders
mr. Boris Meinders

Partner belastingadvies

+31 (0)53 850 49 60

Deel dit artikel