Nieuwe regeling reiskostenvergoeding per 1 januari 2022

Tijdens Prinsjesdag 2021 is het Belastingplan 2022 gepresenteerd. Hierin zijn ook enkele wijzigingen voor het vaststellen van de vaste maandelijkse vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer opgenomen. Tot 1 januari 2022 geldt de tegemoetkoming waarbij thuiswerkende werknemers die op 12 maart 2020 een vaste reiskostenvergoeding ontvingen, deze onbelast mogen blijven ontvangen alsof zij op alle werkdagen naar kantoor reizen. Deze goedkeuring komt met ingang van 1 januari 2022 te vervallen.
Nieuwe regeling reiskostenvergoeding per 1 januari 2022

Wijzigingen reiskostenvergoeding

In het Belastingplan 2022 is een nieuwe onbelaste vergoeding voor thuiswerken opgenomen. Het gevolg hiervan is dat de voorwaarden van de vrijstelling van de vaste reiskostenvergoeding veranderen. Een werknemer die op een werkdag een vergoeding voor thuiswerken ontvangt, kan op die dagen geen vergoeding voor reiskosten meer ontvangen en andersom. De onbelaste thuiswerkvergoeding bedraagt € 2 per dag.

Hoe werkt dit?

Net zoals de reiskosten voor het reizen naar de vaste werkplek, wordt het straks ook mogelijk om een vaste vergoeding voor thuiswerken toe te kennen. Dit kan op basis van de door werkgever en werknemer schriftelijk gemaakte afspraken over het aantal structurele thuiswerk- en kantoordagen.

Voorwaarden toekennen reiskostenvergoeding

De vaste reiskostenvergoeding wordt in veel gevallen op basis van de 128 dagenregeling vastgesteld. Deze regeling houdt in dat een werknemer die op 5 dagen per week reist, een vergoeding kan krijgen voor 214 reisdagen per jaar, indien de werknemer in een jaar ten minste op 128 dagen naar zijn vaste werkplek reist. Die regeling gaat ook voor de thuiswerkvergoeding gelden.

Echter, omdat beide vergoedingen nu gaan samenlopen, moeten beide vergoedingen worden vastgesteld naar rato van het aantal overeengekomen reis- en thuiswerkdagen per week. Per werkdag kan maar één van beide vergoedingen worden ontvangen. Daarom dien je afspraken over het aantal thuis- en kantoordagen schriftelijk vast te leggen.

Het maken van afspraken over thuiswerken kan leiden tot een forse verlaging van de maandelijkse reiskostenvergoeding van de werknemer. Bijvoorbeeld: bij een reisafstand van zes kilometer en de maximaal onbelast te ontvangen vergoeding van € 0,19 per kilometer, bedraagt het bedrag aan onbelast te ontvangen reiskostenvergoeding al meer dan de te ontvangen thuiswerkvergoeding.

Daar tegenover staat dat de thuiswerkende werknemer op die dagen geen reiskosten maakt en geen tijd kwijt is aan woon-werkverkeer. Indien een werknemer op een thuiswerkdag wel andere zakelijk ritten maakt, kan die voor deze kilometers wel een vergoeding krijgen. Dit geldt uiteraard alleen voor werknemers die met eigen vervoer naar het werk reizen.

Vragen?

Heb jij vragen over de reiskostenvergoeding? Of wil je advies over het toepassen van deze vergoeding op jouw werknemers? Neem dan contact op met onze adviseurs. Zij helpen jou graag verder.

Neem contact op

Contact

Mr. Gerard Gelling
mr. Gerard Gelling

Loonheffingsspecialist

+31 (0)591 657 857

Deel dit artikel