Fors nadeel internationale ondernemers door verlaging vennootschapsbelasting en verhoging tarief box 2

Ben jij grootaandeelhouder van een GmbH in Duitsland en woonachtig in Nederland? Dan kun je bij een dividenduitkering rekenen op grote belangstelling van zowel de Duitse als de Nederlandse fiscus. Beide landen zullen over de dividenduitkering belasting willen heffen. Om dubbele belastingheffing zoveel mogelijk te voorkomen hebben beide landen afspraken gemaakt om de heffingsbevoegdheid in situaties op internationaal vlak te verdelen. 

Door de voorgestelde tariefsverlaging van de Nederlandse vennootschapsbelasting en de voorgestelde verhoging van het tarief in box 2 (per 2021) ontstaat een fors nadeel voor vennootschappen met een zetel in Duitsland en een grootaandeelhouder die woonachtig is in Nederland. In dit artikel beschrijven we de belastingheffing over het dividend vanuit een Duitse vennootschap naar de Nederlandse aandeelhouder.

Fors nadeel internationale ondernemers door verlaging vennootschapsbelasting en verhoging tarief box 2 - KroeseWevers Internationaal ondernemen

Belastingheffing in Duitsland

Als jij winst behaalt met jouw GmbH dan dien je in eerste instantie rekening te houden met de belastingheffing in Duitsland. Zo betaal je over de winst van de onderneming Duitse vennootschapsbelasting (Körperschaftssteuer), Gewerbesteuer en Solidariteitszuschlag. Over de dividenduitkering naar de Nederlandse aandeelhouder mag Duitsland vervolgens nog een bronheffing van maximaal 15% inhouden. Dit percentage is vastgelegd in het belastingverdrag. De bronheffing geldt in Nederland als voorheffing en kun je verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting.

Belastingheffing in Duitsland - GmbH

In onderstaand cijfervoorbeeld kun je zien hoe de belastingheffing in Duitsland uitpakt. Daarbij gaan we gemakshalve uit van de situatie dat de Duitse GmbH een winst behaalt van 100. Vervolgens zal de GmbH de nettowinst volledig uitkeren als dividend aan de Nederlandse aandeelhouder.

 • Situatie
 • Winst voor belasting
 • Af: Körperschaftsteuer (15%)
 • Af: Gewerbesteuer (14%)
 • Af: Solidariteitszuschlag (1%)
 • Nettowinst in Duitsland
 • Nettowinst (procent)
 • 100
 • (15)
 • (14)
 • (1)
 • 70

Belastingheffing in Nederland

De nettowinst van 70 kan vervolgens worden uitgekeerd als dividend naar de Nederlandse aandeelhouder. Op grond van het belastingverdrag mag Duitsland een bronheffing inhouden van 15%. In Nederland heeft de aandeelhouder in zijn aangifte inkomstenbelasting een aanmerkelijk belang in box 2. Het ontvangen dividend zal hij hier moeten opgeven als inkomen, waarbij het tarief momenteel nog 25% is. Het voorstel is om het tarief per 2021 te verhogen naar 26,9%.

 • Situatie
 • Bruto-dividenduitkering
 • Af: belastingheffing Duitsland (15%)
 • Af: belastingheffing Nederland (10%)
 • Netto-dividenduitkering
 • Nettowinst (procent)
 • 70
 • 10.5
 • 7
 • 52.5

Verhoging tarief in box 2

Indien het tarief van box 2 per 2021 daadwerkelijk wordt verhoogd naar 26,9%, dan krijgen we de volgende situatie.

 • Situatie
 • Bruto-dividenduitkering
 • Af: belastingheffing Duitsland (15%)
 • Af: belastingheffing Nederland (11.9%)
 • Netto-dividenduitkering
 • Nettowinst (procent)
 • 70
 • (10.5)
 • (8.33)
 • 51.17

De nieuwe situatie

In de nieuwe situatie blijft derhalve slechts 51,17 over van de winst van 100: een totale belastingheffing van 48,83. Daarbij wordt over de dividenduitkering 15% afgedragen in Duitsland en wordt 11,9% bijgeheven in Nederland. De winstbelasting in Duitsland bedroeg al 30%. Daar waar de Duitse fiscus zich tevreden moet blijven stellen met de maximale bronheffing van 15%, haalt Nederland met de voorgestelde tariefsverhoging in box 2 in feite een stukje belastingheffing naar zich toe.

Fors nadeel voor ondernemers die zakendoen in het buitenland

Door de mogelijke verhoging van het tarief in box 2 en de voorgestelde tariefsverlaging van de Nederlandse vennootschapsbelasting (per 2021) ontstaat een fors nadeel voor ondernemers die zakendoen in het buitenland. Vennootschappen die in Nederland zijn gevestigd kunnen mogelijk een verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting tegemoet zien. De overheid heeft voorgesteld het Nederlandse tarief stapsgewijs verlagen naar 15% per 2021. Voor vennootschappen met een zetel in Duitsland geldt dit voordeel niet, waardoor het verschil in belastingdruk, mede door de mogelijke verhoging van het box 2-tarief, fors oploopt.

Belastingnadeel opvangen?

Jij kunt maatregelen nemen om dit belastingnadeel op te vangen, bijvoorbeeld middels transfer pricing of een salary split. Wil je meer informatie over het uitkeren van dividend bij internationaal zakendoen? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op

Mr. Drs. Harold Oude Smeijers
mr. drs. Harold Oude Smeijers

Partner belastingadvies

+31 (0)54 121 74 27

Deel dit artikel