De WOZ-waarde als waarderingsbasis voor andere belastingen

In de vennootschapsbelasting is de mogelijkheid tot afschrijving op onroerende zaken in eigen gebruik verder ingeperkt. Ook voor deze onroerende zaken geldt nu 100% van de WOZ-waarde als bodemwaarde. Dit geldt overigens niet alleen voor bedrijfspanden, maar voor al jouw onroerende zaken (ook privé). Een juiste WOZ-waardering is daarmee nog belangrijker geworden en kan leiden tot een (directe) belastingbesparing.

De WOZ-waarde als waarderingsbasis voor andere belastingen

Waarop kan de WOZ-waarde van invloed zijn?

  • Vennootschapsbelasting: voor alle onroerende zaken, dus ook voor bedrijfspanden in eigen gebruik, geldt een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde. De onroerende zaken kunnen fiscaal niet verder dan tot deze bodemwaarde worden afgeschreven. Wanneer de fiscale boekwaarde de bodemwaarde bereikt stopt de fiscale afschrijving;
  • Gemeentelijke heffingen, zoals onroerendezaakbelasting;
  • Verhuurderheffing;
  • Inkomstenbelasting: afschrijvingsmogelijkheden bedrijfspanden, het eigenwoningforfait en de vermogensrendementsheffing in box 3;
  • Schenk- en erfbelasting: niet de waarde in het economische verkeer, maar de WOZ-waarde vormt het uitgangspunt bij de verkrijging van een woning.

Beoordeel de WOZ-waarde kritisch

Een kritische beoordeling van de WOZ-waarde is van groot belang. Zeker als jouw onroerende zaak afwijkt van het object waarmee de Gemeente een vergelijking heeft gemaakt, kan dit leiden tot een onjuiste vaststelling van de WOZ-waarde. Ook is het belangrijk om bijvoorbeeld vast te stellen of er niet onterecht installaties/werktuigen in de WOZ-waardering zijn betrokken, terwijl daarvoor onder voorwaarden een vrijstelling zou kunnen gelden.

Bezwaar indienen

Kloppen de gegevens niet? Dan is het belangrijk dat je tijdig bezwaar maakt. De bezwaartermijn bedraagt zes weken na datum dagtekening van de beschikking.

Neem contact op

Contact

Mr. Evelien Moser-Nijman
mr. Evelien Nijman

Belastingadviseur

+31 (0)54 121 74 28

Deel dit artikel