Aandachtspunten voor werkgevers met vakantiekrachten

Het seizoen van vakantiewerkers staat weer voor de deur. Heb jij dit jaar vakantiekrachten in dienst? Houd dan rekening met de extra regels die specifiek gelden voor vakantiekrachten, studenten en scholieren die minderjarig zijn. In dit artikel bespreken we de vijf belangrijkste aandachtspunten voor werkgevers die vakantiekrachten inzetten.
Aandachtspunten voor werkgevers met vakantiekrachten

Aandachtspunt 1: Let op de leeftijd en de extra regels die daarvoor gelden

De meeste vakantiewerkers zijn scholieren of studenten. Zodra de vakantie aanbreekt gaan ze op zoek naar een tijdelijk baantje. Voor jou als werkgever is het zaak om goed in de gaten te houden welke leeftijd de vakantiekracht heeft. Meldt zich een scholier die jonger is dan 13 jaar? Vertel hem of haar dan dat het niet mogelijk is om vakantiewerk te doen, want het is verboden voor kinderen jonger dan 13 om te werken.

Ook 13-, 14- en 15-jarigen zijn kinderen. Voor hen geldt de leerplicht en wettelijke beperkingen als het gaat om toegestane werkzaamheden en werktijden. Houd er wel rekening mee dat jij als werkgever toestemming nodig hebt van een ouder of voogd voor alle vakantiekrachten onder de 16. Pas als medewerkers 18 jaar of ouder zijn vallen ze onder de wettelijke regels die voor alle volwassenen gelden.

Aandachtspunt 2: Vakantiekrachten mogen niet alle werkzaamheden doen

Door de wettelijke beperkingen op toegestane werkzaamheden, kun je vakantiekrachten niet zomaar al het werk laten doen. Per leeftijdscategorie gelden restricties:

 • Kinderen van 13 en 14 jaar mogen wel vakken vullen in de supermarkt of andere lichte klusjes doen. Maar je kunt ze niet inzetten in de horeca of laten werken met machines. Ook mogen kinderen op deze leeftijd maximaal 7 uur per dag werken (tussen 7.00 en 19.00 uur) en maximaal 35 uur per week. Op zondag werken mag ook niet als de vakantiekracht 13 of 14 is.
 • Kinderen van 15 jaar mogen net iets meer, ze mogen zelfstandig licht en industrieel werk doen, maar je mag ze geen zwaarder werk laten doen. Ook mogen ze per dag 8 uur werken en kunnen ze op zondagen worden ingezet (hierbij geldt maximaal 11 zondagen in een tijdsbestek van 16 weken).
 • Jongeren van 16 en 17 jaar zijn voor het meeste werk in te zetten, behalve voor werk dat gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid kan zijn. Dus geen werk met gevaarlijke stoffen of werk waarbij er risico’s zijn op gehoorschade of het gevaar van vallen.
 • Meerderjarige (18+) vakantiewerkers vallen onder de wettelijke regels die voor alle volwassen arbeidskrachten vallen. Je hoeft vanaf 18 jaar dus geen rekening te houden met extra regels vanwege leeftijd.

Aandachtspunt 3: minimumjeugdloon geldt tot 21e jaar

Het minimumjeugdloon geldt in Nederland voor iedereen vanaf 15 tot 21 jaar. Daarna geldt dat jij als werkgever verplicht bent om het minimumloon te betalen dat bij de leeftijd hoort. Dus vanaf de dag dat de vakantiekracht jarig is geldt een ander loon. Voor 13- en 14-jarigen geldt overigens geen wettelijk minimumjeugdloon, maar het is in de praktijk gebruikelijk om deze vakantiewerkers te betalen als een 15-jarige.

Hieronder vind je het minimumjeugdloon voor 2022. Op 1 juli 2022 stijgen deze bedragen. Alle bedragen zijn brutobedragen en gelden vanaf 01-01-2022 tot 01-07-2022. Bron: UWV.

 • Leeftijd
 • 21 jaar en ouder
 • 20 jaar
 • 19 jaar
 • 18 jaar
 • 17 jaar
 • 16 jaar
 • 15 jaar
 • Per maand
 • € 1.725,00
 • € 1.380,00
 • € 1.035,00
 • € 862,50
 • € 681,40
 • € 595,15
 • € 517,50
 • Per week
 • € 398,10
 • € 318,50
 • € 238,85
 • € 199,05
 • € 157,25
 • € 138,35
 • € 119,45
 • Per dag
 • € 79,62
 • € 63,70
 • € 47,77
 • € 39,81
 • € 31,45
 • € 27,47
 • € 23,89
 • Per uur
 • € 9,96
 • € 7,97
 • € 5,98
 • € 4,98
 • € 3,94
 • € 3,44
 • € 2,99

Aandachtspunt 4: Stel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op

Een veelgestelde vraag: heeft een vakantiewerker wel of geen arbeidsovereenkomst nodig? Ja. Een vakantiewerker is net als iedere andere medewerker in dienst bij jouw organisatie en heeft net als iedere andere medewerker wettelijke rechten.

Als werkgever ben je verplicht minimaal het minimumloon te betalen, de CAO te volgen als deze er is, maar ook door te betalen bij ziekte en de regels voor vakantiedagen en vakantiegeld te volgen. Alleen is het voor de duur van een aantal weken of maanden. Het gaat dus om een dienstverband voor bepaalde tijd, met als enige verschil dat er geen wettelijke proeftijd geldt voor vakantiekrachten.

Als jij alles goed en netjes volgens de regels doet, bied je de vakantiewerker een schriftelijke overeenkomst aan voor de weken of maanden dat de vakantiekracht bij je in dienst is.

Aandachtspunt 5: De studenten- en scholierenregeling

Een student of scholier die bij jou vakantiewerk gaat doen, kan vragen om het toepassen van de studenten- en scholierenregeling. Door hier gebruik van te maken, kun je er als werkgever vaak voor zorgen dat de scholieren of studenten geen of minder belasting hoeven te betalen. Hierdoor krijgen ze netto meer uitbetaald.

Het aanvragen van deze studenten- en scholierenregeling kan via dit modelformulier van de belastingdienst. Het toepassen van deze regeling kan alleen op verzoek van de vakantiekracht, hij of zij dient hiervoor schriftelijk een verzoek in bij jou als werkgever. Om de regeling toe te mogen passen, bewaar jij het verzoek bij jouw loonadministratie.

Om gebruik te mogen maken van de regeling, dient in ieder geval één van onderstaande situaties van toepassing te zijn op de vakantiekracht (aan het begin van het kalenderkwartaal):

 • Op grond van de Algemene kinderbijslagwet heeft de vakantiekracht recht op kinderbijslag.
 • Op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek heeft de vakantiekracht recht op een gift of prestatiebeurs.
 • Op grond van de Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en schoolkosten heeft de vakantiekracht recht op een tegemoetkoming in de studiekosten.
 • De vakantiekracht is een buitenlandse student of scholier en beschikt over een International Student Identity Card (ISIC).

Meer informatie of hulp nodig?

Zeker weten dat jij deze regelingen voor vakantiekrachten juist toepast of benieuwd hoe je dit goed kunt toepassen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Neem contact op

Contact

Joni Itjang
Joni Itjang

Adviseur personeels- en salarisadvies

+31 (0)53 303 43 94

Deel dit artikel