FindNFund maakt voor lancering platform gebruik van subsidie- en belastingadvies van Moore MKW

Het in Amsterdam gevestigde FindNFund is een ‘Social Enterprise’ zonder winstdoelstelling en handelt primair vanuit het motto ‘Impact First’. Kort gezegd vereenvoudigt FindNFund de financiering voor goede doelen en fondsen, zodat zij meer tijd en geld kunnen besteden aan het creëren van impact en het streven naar een betere wereld. Onlangs ging de bètaversie van het platform live en in september 2023 vond de officiële marktintroductie plaats. Het afgelopen jaar adviseerde en begeleidde Moore MKW (voormalig KroeseWevers) co-founders Mariëtte Brouwer en Patrick Eppink op zowel fiscaal- als subsidievlak.
FindNFund maakt voor lancering platform gebruik van subsidie- en belastingadvies van Moore MKW

Hoe is FindNFund ontstaan?

Mariëtte Brouwer, tot begin 2022 managementconsultant bij Turner, waar Patrick Eppink nog steeds werkzaam is als strategieadviseur, vertelt: “Toen Patrick en ik in 2018 financiering zochten voor een school in Rio de Janeiro, verdwaalden wij letterlijk in de toen nog volledig onbekende wereld van fondsenwerving.

Na maanden van tevergeefse inspanningen kwam de frustratie opzetten en stelden wij onszelf de vraag: Waarom bestaat er geen online platform zoals booking.com, maar dan speciaal voor goede doelen en fondsen?” Bij beiden ontstond een groeiende behoefte naar een platform met voor zowel fondsen als aanvragers makkelijk vindbare goede doelen, projecten en fondsen. Een plek met een transparant, uniform en efficiënt aanvraagproces, inclusief een overzichtelijk dashboard

Patrick Eppink: “In 2019 zijn we eerst ons netwerk binnen de financiële dienstverlening afgegaan. Dat is behoorlijk groot, dus dat was, naast het gegeven dat veel van hen zich inzetten voor goede doelen, een voordeel.” Al snel werd duidelijk dat er nog geen platform voor financiering van goede doelen en fondsen was en werden Brouwer en Eppink uitgedaagd er zelf een te ontwikkelen. Die uitdaging gingen ze aan: “We zetten uiteen hoe het platform eruit zou moeten komen te zien en waarom het zo ingewikkeld leek te zijn. Vervolgens gaven we het proces vorm, maakten we een proof of concept en zetten we de ‘schermen’ op. Daar zijn we zo’n twee jaar mee bezig geweest”, vervolgt Patrick.

In september 2021 viel de uiteindelijke beslissing om officieel FindNFund als bedrijf te starten. Daarvoor waren financiële middelen nodig, een technisch team dat het platform daadwerkelijk kon bouwen en circa twintig partners – zowel goede doelen als fondsen – die dit met Brouwer en Eppink wilden ontwikkelen. Begin 2022 was FindNFund een feit, mede dankzij een family fund. “Overigens niet vanuit rendementsoogmerk, maar omdat men het belangrijk vond dat een platform als FindNFund er kwam”, licht Eppink toe.

FindNFund maakt voor lancering platform gebruik van subsidie- en belastingadvies van Moore MKW

Transparante en efficiënte zoekmachine binnen de fondsensector

Medio 2023 heeft FindNFund inmiddels de beste zoekmachine om de gehele fondsensector transparant te maken. Concreet voorbeeld: een klein goed doel uit Borne heeft nu net zo veel kans als een heel groot goed doel uit Amsterdam met twintig fondsenwervers aan boord. De zoekmachine én het platform van FindNFund maken het volledig democratisch en het aanvraagproces verloopt uniform en efficiënt.

Eppink: “Waar je voorheen zomaar een week of twee druk was om een aanvraag volledig in te dienen, kost het bij ons een half uur. Samengevat nemen we bij zowel fondsen als aanvragers veel ‘gedoe’ weg.” FindNFund hanteert een projectcheck waarbij van tevoren al volledig de match tussen partijen wordt gecontroleerd, zodat fondsen feitelijk alleen nog maar aanvragen binnenkrijgen die goed passen. De rompslomp er omheen zijn ze kwijt, waardoor er ruimte ontstaat om zich concreet bezig te houden met het behalen van een optimale impact vanuit financiering enerzijds en inspanning anderzijds.

Organisaties met een maatschappelijke doelstelling, van een lokale voetbalvereniging tot een internationale organisatie zoals Unicef, hebben een financieringsbehoefte. FindNFund zorgt ervoor dat die daadwerkelijk ingevuld kan worden. De vraag van afgelopen jaar voor de co-founders was feitelijk of het platform daadwerkelijk gemaakt kon worden. “Dat is gelukt en daar zijn we trots op”, vertelt Eppink. “Het platform heeft in september zijn marktintroductie gehad, daar keken we erg naar uit. De vraag voor het komende jaar is natuurlijk: ‘Kunnen we het succesvol maken?’ Dat is een wereld van verschil.”

Waarvoor is Moore MKW ingeschakeld?

Eppink legt uit dat Moore MKW hen op zowel fiscaal- als subsidievlak heeft geadviseerd. De samenwerking werd concreet in het voorjaar van 2022. “Het begon met het fiscale aspect waarbij Dennis Zuidersma, fiscalist bij Moore MKW Deventer, adviseerde over zowel de propositie als rechtsvorm van FindNFund. Ook daarná overigens, toen onze investeerder aan boord kwam en medeaandeelhouder werd. Die ‘instap’ moest eveneens geregeld worden en daarnaast was de vraag wat de fiscale consequenties daarvan zouden zijn.”

Lennart Rolevink, specialist op de subsidieafdeling van Moore MKW Oldenzaal, gaf vervolgens advies met betrekking tot de subsidie rondom de technische ontwikkeling van het platform. “Lennart heeft veel kennis van allerlei subsidieregelingen waar wij verder geen verstand van hebben. Die samenwerking heeft uiteindelijk subsidie opgeleverd voor de technische realisatie van de FindNFund-website. Mede hierdoor konden wij programmeurs/developers aanstellen. De subsidie is verlengd, dus dat is helemaal positief”, besluit Eppink.

Moore MKW had eveneens een adviserende rol in de voorfase tijdens het formuleren van de propositie, met name met betrekking tot de fiscale aspecten. Voorbeelden van vragen die beantwoord werden: ‘Is onze dienstverlening btw-belast?’ en ‘Wat zijn de fiscaal-juridische consequenties in de propositie waar we mogelijk tegenaan lopen?’ “We hebben elkaar over en weer regelmatig vragen gesteld over hoe we ergens het best tegenaan konden kijken of hoe we ergens het slimst mee konden omgaan. Ook in die periode was het fijn om Moore MKW als adviseur en sparringpartner te hebben”, aldus Eppink.

Welke expertise is ingezet vanuit Moore MKW?

Begin 2022 is Dennis Zuidersma gaan meekijken naar een goede, passende structuur om de sociale onderneming FindNFund verder te kunnen ontwikkelen. Met name fiscaal-juridische aspecten speelden daarbij een relevante rol: “Je past de bestaande structuur aan, waarbij je wilt voorkomen dat je fiscaal tegen ongewenste of onnodige afrekeningen aanloopt.

Wat in zo’n situatie ook een belangrijke rol speelt, is de vraag hoe een externe financierder de mogelijkheid kan worden geboden om als aandeelhouder een kapitaalinjectie te kunnen doen zónder directe invloed op de bedrijfsvoering van het actieve stuk van de onderneming uit te oefenen. Dat is gelukt.”

Eppink en Brouwer zijn als oprichters in de lead wat betreft de ontwikkeling van FindNFund. Tevens is voor het notarieel vastleggen van de structuurwijzigingen contact gelegd met Damsté Advocaten-Notarissen. Moore MKW keek mee of hetgeen zij juridisch hadden voorbereid, fiscaal kloppend was en geen nadelige gevolgen zou hebben. Die samenwerking verliep eveneens prettig.

Lennart Rolevink: “Begin 2022 bekeken we al of er aanknopingspunten voor subsidie waren. Die bleken uiteindelijk te liggen in de WBSO-regeling, een innovatiesubsidie. Vervolgens hebben we deze aangevraagd nadat de structuur met Dennis was opgezet.” De subsidie heeft concreet betrekking op de technische realisatie van het FindNFund-platform. Het gaat hierbij om de activiteiten van de programmeurs die concreet bezig zijn met de techniek en het programmeren van de website.

FindNFund maakt voor lancering platform gebruik van subsidie- en belastingadvies van Moore MKW

Hoe verliep de samenwerking met Moore MKW?

Vanuit zowel FindNFund als Moore MKW is de samenwerking als zeer prettig ervaren. Mariëtte Brouwer: “Samengevat is er snel geschakeld en was de communicatie heel duidelijk. Dennis en Lennart hebben ons met hun collega-specialisten erg goed begeleid en meegenomen om alle relevante fiscaal-juridische, regelgeving- en subsidiematerie inzichtelijk en begrijpelijk te maken. Daarin hebben ze ons goed geadviseerd over de keuzes die we het best konden maken. Zowel voor het bedrijf als voor onszelf.” Patrick Eppink sluit zich daarbij aan en vindt het erg fijn dat er binnen Moore MKW veel expertise en precieze kennis van wet- en regelgeving is.

Daarbij heeft hij nog een advies: “Het gaat feitelijk altijd over materie of een vakgebied waar je zelf geen of niet alle kennis van hebt. Ga dat niet zelf lopen uitvinden, dat is onverstandig.”

Zuidersma en Rolevink geven aan dat Moore MKW echt een multidisciplinaire dienstverlening is: “Er kan constant worden geschakeld tussen specialisten, op uiteenlopende terreinen. Van subsidie- tot waarderingsvraagstukken en van btw- tot loonbelastingvragen. Dat ervaren wij zelf ook als zeer prettig.” Mariëtte besluit tot slot dat ze het erg fijn vond dat Dennis en Lennart in staat zijn geweest om zich oprecht in hun ‘afwijkende’ casus – een sociale onderneming in de goede doelen dienstverlening – in te leven en betrokken meedachten over uiteenlopende vraagstukken. “In plaats van met een standaardoplossing te komen, denkt Moore MKW echt mee vanuit de situatie zelf.”

Welke resultaten hebben FindNFund en Moore MKW samen gerealiseerd?

Vanuit de samenwerking ontstonden concreet de gerealiseerde (en vervolgens verlengde) subsidieaanvraag en de structuurwijziging, inclusief alle bijbehorende juridische aspecten. Daarnaast is de instap van de aandeelhouders succesvol tot stand gebracht. Door de hulp van Moore MKW is kapitaal verschaft, wat essentieel was voor FindNFund.

Hiermee kon de eerste (technische) fase van het FindNFund-platform worden gerealiseerd. “Dat zijn wel de grote highlights, naast allerlei losse vragen over fiscale aspecten met betrekking tot onze propositie en hoe we dingen financieel en juridisch soms moesten regelen”, aldus de co-founders.

Brouwer: “Een indirect resultaat is verder dat het platform bestaat en er daarmee nú al impact in de sector wordt gemaakt. We zijn pas net live, maar er is al bijna 200.000 euro aan goede doelen via ons platform gealloceerd. We merken dat de finders en ook funders die het platform gebruiken enthousiast zijn en ervaren dat het aanvragen makkelijker, leuker en vooral ook efficiënter verloopt. Hierdoor houden ze meer tijd over om werkelijk impact te maken. En dat is waarvoor wij het natuurlijk doen.”

Wat zijn de lessen en ervaringen?

Brouwer: “Waar Dennis ons op wees en wat wij als tip van een collega-ondernemer eerder al eens meekregen: als je ergens mee bezig bent, of dat nu de structuurinrichting van je rechtsvorm of ander juridisch advies is, zorg er dan voor dat je het al aan de vóórkant goed inricht. Anders moet je achteraf puinruimen en ben je vaak drie keer zoveel geld en drie keer zoveel tijd kwijt.” Dat advies hebben Eppink en Brouwer opgevolgd, wat hen daadwerkelijk heeft verdergebracht.

“Wij hebben grote ambities met FindNFund, dus alles moet professioneel geregeld zijn, van a tot z kloppen en duurzaam voor de toekomst ingeregeld zijn. Neem in dat proces dus ook zelf je verantwoordelijkheid. Dat is een les die ik graag wil doorgeven.” Patrick Eppink beaamt dit en vertelt dat de mooie, brede klantenkring van Moore MKW met de fusie alleen maar groter wordt.

“De fusie-organisatie Moore MKW heeft toegang tot en connecties met heel veel organisaties in Nederland. Dat is voor ons erg interessant. Wij willen er uiteindelijk voor zorgen dat goede doelen veel meer geld ter beschikking hebben en daadwerkelijk impact kunnen maken. Met FindNFund kunnen we óók de kleine partijen helpen. Ik hoop dat als mensen dit lezen, denken: ‘Wat leuk, FindNFund kan misschien ook wel iets voor ons betekenen.’ Wij willen voor alle goede doelen en fondsen, groot of klein, toegankelijk zijn. Als we dat kunnen bereiken, ben ik blij.”

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Heeft jouw onderneming ook behoefte aan advies op het gebied van subsidie of fiscaliteiten? Bij Moore MKW hebben we voor elk vraagstuk een specialist die je verder helpt. Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op

Contact

Drs. Lennart Rolevink
Lennart Rolevink

Subsidieadviseur

+31 (0)54 121 74 29

Deel dit artikel