Wat is een samenstellingsverklaring en wanneer heb je die nodig?

De samenstellingsverklaring is een van de meest gevraagde verklaringen in het MKB en deze wordt regelmatig verward met een controleverklaring. Wat is het verschil en wanneer heb je een samenstellingsverklaring nodig?
Samenstel uitrekenen

Waar heb je een samenstellingsverklaring voor nodig?

Een samenstellingsverklaring kan nodig zijn voor bijvoorbeeld het aanvragen van een hypotheek, een kredietlimiet of omdat andere derde partijen erom vragen. Deze verklaring wordt afgegeven bij de jaarcijfers van kleine ondernemingen zoals een eenmanszaak, stichting, vereniging, bv of cv. Hierbij mag het balanstotaal maximaal € 6.000.000 zijn, de netto-omzet maximaal € 12.000.000 en het aantal werknemers niet meer zijn dan 50 FTE.

In mijn dagelijkse praktijk vragen ondernemingen hulp bij het samenstellen van de jaarrekening en de presentatie hiervan. Met het laatste bedoel ik dat wordt aangegeven dat de jaarrekening voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Hiervoor wordt een accountant ingehuurd maar de ondernemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig opstellen van de jaarrekening en het publiceren bij de Kamer van Koophandel.

Verschil tussen een samenstellingsverklaring en controleverklaring

Een jaarrekening wordt samengesteld op basis van de aangeleverde administratie en informatie van de klant. Maar daarbij worden de processen of procedures, die leiden tot de jaarrekening posten, niet gecontroleerd. Dit is ook niet het doel van de opdracht, wel moet er kennis van de organisatie zijn.

Hierdoor wordt er bij een samenstellingsverklaring geen redelijke mate van zekerheid afgegeven terwijl dit bij een controleverklaring wel het geval is. In de praktijk moet ik regelmatig benadrukken en uitleggen dat er geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden en er dus geen zekerheid is afgegeven.

Wie kan een samenstellingsverklaring afgeven?

Het bijzondere aan een samenstellingsverklaring is, dat deze afgegeven mag worden door een administratiekantoor. Hierbij is het goed om je te realiseren dat een administratiekantoor niet aan de beroepsregels hoeft te voldoen waaraan een accountant wel moet voldoen.

Dit betekent dat je ervanuit mag gaan dat een jaarrekening met een samenstellingsverklaring die getekend is door een accountant, correct en van kwaliteit is. De gebruiker van de jaarrekening kan op basis hiervan keuzes maken.

Meer weten over de samenstellingsverklaring?

Heb je zelf gelezen wat er in de samenstellingsverklaring staat? Zo niet, lees deze dan eens rustig door. Dit maakt een hoop duidelijk. Mocht je naar aanleiding hiervan toch nog vragen hebben of twijfel je of je een samenstellingsverklaring nodig hebt? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Contact

Jannita Alfrink van Essen
Jannita Alfrink - van Essen AA

Accountant accountancy

+31 (0)88 2021 651

Deel dit artikel