Wijziging inkomensafhankelijke combinatiekorting voor over de grens werkende ouders

Woon je over de grens maar werk je in Nederland? En heb je kinderen jonger dan 12 jaar? Dan kom jij of je partner in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting in de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. In sommige gevallen kan deze korting zelfs twee maal geclaimd worden. Hier komt echter binnenkort verandering in.
Wijziging inkomensafhankelijke combinatiekorting voor over de grens werkende ouders

Wat is de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting waar werkende ouder(s) met jonge kinderen recht op hebben. Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan deze heffingskorting, namelijk:

  • je kind is op 1 januari van het aangiftejaar jonger dan 12 jaar;
  • je kind staat tenminste zes maanden in het kalenderjaar bij de gemeente op jouw woonadres ingeschreven. Let op! Er is een uitzondering voor co-ouderschap.
  • je arbeidsinkomen is hoger dan € 5.153,- (in 2021);
  • je hebt geen fiscaal partner of je hebt een fiscaal partner, maar je hebt een lager inkomen dan jouw fiscaal partner.

Maas in de wet

Een van de eerdergenoemde voorwaarden is dat men geen fiscaal partner mag hebben dan wel het arbeidsinkomen lager dient te zijn dan die van de fiscale partner. Wanneer een van de partners niet werkt, bestaat er geen recht op de heffingskorting.

Onder de huidige wetgeving voor buitenlands belastingplichtigen komt de werkende partner in zo’n situatie toch in aanmerking voor de heffingskorting.

Wetsvoorstel

In het Belastingplan 2022 is een wetsvoorstel opgenomen om bovenstaande situatie te voorkomen. Naar verwachting wordt per 1 januari 2022 ook een niet kwalificerende partner aangemerkt als fiscaal partner voor het toepassen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Hierdoor wordt het onterecht claimen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting voorkomen.

Meer informatie?

Via de website houden wij je op de hoogte over de status van het wetsvoorstel. Wil je meer weten over de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Neem dan contact op met onze adviseurs van de German Desk. Zij helpen je graag verder.

Neem contact op

Contact

Mr. Farial Karimi-Walibabak RB
mr. Farial Karimi-Walibabak RB

Belastingadviseur

+31 (0)54 121 74 20

Deel dit artikel