Wijziging fiscale behandeling bestuurdersbeloningen

Met ingang van 1 januari 2023 wijzigt de fiscale behandeling van bestuurdersbeloningen. Dit blijkt uit een wijziging van het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting van 8 juli 2022. In deze wijziging is de goedkeuring om de vrijstellingsmethode in plaats van de verrekeningsmethode als voorkomingsmethode op bestuurdersbeloningen ingetrokken. Deze intrekking treedt op 1 januari 2023 in werking.
I Stock 1146472760

Oude situatie

In de meeste belastingverdragen is bepaald dat bestuurdersbeloningen zijn belast in het land waar de vennootschap is gevestigd. Het woonland dient vervolgens voor dit inkomen voorkoming van dubbele belasting te bieden. In de meeste belastingverdragen is hiervoor de verrekeningsmethode als voorkomingstechniek opgenomen.

De Staatsecretaris van Financiën heeft in een besluit van 2008 echter goedgekeurd dat op bestuurdersbeloningen tevens de vrijstellingsmethode mag worden toegepast. De directeursbeloning mag hiervoor in het land van belastingheffing niet gunstiger dan een normale arbeidsbeloning worden belast.

Verrekeningsmethode

Bij toepassing van de verrekeningsmethode wordt de daadwerkelijk betaalde buitenlandse belasting verrekend met de inkomstenbelasting in Nederland. Deze voorkomingstechniek kan nadelig uitpakken indien het belastingtarief in het woonland hoger is dan in het andere land.

De vrijstellingsmethode is in deze situatie vaak voordeliger.

Vrijstellingsmethode

Bij toepassing van de vrijstellingsmethode wordt de aftrek evenredig berekend naar de verhouding tussen het inkomen waarover Nederland volgens het belastingverdrag mag heffen en het totale inkomen.

Nieuwe situatie

Allereerst dient gekeken te worden welke voorkomingsmethode er in het verdrag wordt geboden. Ingeval in het verdrag bepaald is dat de vrijstellingsmethode van toepassing is op bestuurdersbeloningen dan wijzigt er niets.

Ingeval dit niet zo is dan is als gevolg van het intrekken van de goedkeuring per 1 januari 2023 de verrekeningsmethode van toepassing op bestuurdersbeloningen.

Ontvang jij een bestuurdersbeloning vanuit een buitenlandse vennootschap, dan kan dit leiden tot een hogere belastingdruk. Het is daarom goed om jouw situatie naar aanleiding van ze wijziging opnieuw te beoordelen en te bezien welke mogelijkheden er zijn om eventuele nadelige gevolgen te voorkomen en/of te verminderen.

Wat betekent dit voor jou?

Deze nieuwe situatie kan voor veel bestuurders leiden tot een nadelige fiscale positie. Graag kijken we samen met jou naar de mogelijkheden die er zijn om fiscaal ongewenste consequenties te voorkomen. Neem contact op met één van onze specialisten.

Neem contact op

Contact

Mr. Gerard Gelling
mr. Gerard Gelling

Loonheffingsspecialist

+31 (0)591 657 857

Deel dit artikel