Wijziging fiscale behandeling bestuurdersbeloning benadeelt de bestuurder van een Duitse GmbH fors

Met ingang van 1 januari 2023 wijzigt de fiscale behandeling bestuurdersbeloningen. Dit blijkt uit een wijziging van het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting van 8 juli 2022 en kan nadelige gevolgen voor jou hebben.
Wijziging fiscale behandeling bestuurdersbeloning benadeeld de bestuurder van een Duitse GmbH fors

Hierbij verwijzen wij jou naar een recente column in het Innterregio magazine (Bestuurders Duitse GmbH fors benadeeld door mogelijk nieuwe regelgeving bestuurdersbeloningen, INNterregio #01). In dit artikel zijn de nadelige gevolgen van de wijziging aan de hand van een voorbeeld toegelicht.

In de wijziging van het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting van 8 juli 2022 is de goedkeuring voor het toepassen van de vrijstellingsmethode met betrekking op bestuurdersbeloningen als ‘voorkomingstechniek’ ingetrokken.

Dit betekent dat voortaan de verrekeningsmethode van toepassing zal zijn en dat in Nederland slechts voorkoming zal worden bieden voor het daadwerkelijk in Duitsland betaalde belasting, op grond van de Duitse regelgeving. Deze wijziging zal in veel gevallen leiden tot een hogere belastingdruk.

Gevolgen

De toepassing van de verrekeningsmethode zal leiden tot een hogere belastingdruk voor bestuurders van een Duitse GmbH. Graag lichten wij dit toe aan de hand van een voorbeeld.

Hans is woonachtig in Nederland en werkzaam als bestuurder van een Nederlandse BV en een Duitse GmbH. Daarnaast is door de Duitse GmbH een auto aan hem ter beschikking gesteld. In het belastingverdrag Nederland-Duitsland is bepaald dat de bestuurdersbeloningen zijn belast in het land waar de vennootschap is gevestigd.

Hieruit volgt dat het inkomen dat Hans geniet als bestuurder van de Duitse GmbH in Duitsland is belast. Nederland dient voor dit inkomen voorkoming te bieden. Het bedrag van de voorkoming is met ingang van 1 januari 2023 gelijk aan het daadwerkelijk in Duitsland betaalde belasting.

Doordat de tarieven in Duitsland aanzienlijk lager zijn dan in Nederland zal dit leiden tot een ‘nabetaling’ in de aangifte inkomstenbelasting. Hetzelfde effect zien wij bij de bijtelling over de auto. Deze bijtelling is immers in Duitsland aanzienlijk lager dan in Nederland.

Oplossing

Het is goed om naar jouw situatie te kijken om te bezien welke mogelijkheden er zijn om eventuele belastingdruk in Nederland te voorkomen en/of te verminderen. Een eventuele oplossing ligt naar onze mening is het splitsen van de werkzaamheden.

Hierbij dienen de werkzaamheden gesplitst te worden in werknemersactiviteiten en bestuurdersactiviteiten. De vrijstellingsmethode is immers wél van toepassing voor werknemersactiviteiten.

Is bovenstaande op jou van toepassing? Neem dan contact met ons op en laat ons kijken naar de mogelijkheden.

Neem contact op

Contact

Mr. Drs. Harold Oude Smeijers
mr. drs. Harold Oude Smeijers

Partner belastingadvies

+31 (0)54 121 74 27

Marielle Kisfeld-Mommer - KroeseWevers
mr. Marielle Kisfeld-Mommer RB

Belastingadviseur

+31 (0)54 121 74 09

Deel dit artikel