Werkgever in het buitenland: thuiswerken tijdens en ná corona

Sinds 2020 hebben veel grensarbeiders noodgedwongen thuis moeten werken vanwege de lockdowns die ingezet werden om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Om te voorkomen dat dit fiscaal enorme gevolgen heeft, zijn er door Nederland belastingafspraken met Duitsland en België gemaakt. Ook zijn er op Europees niveau afspraken gemaakt rondom de sociale zekerheid bij thuiswerken.
Werkgever in het buitenland: thuiswerken tijdens en ná corona

Huidige corona-afspraken

In de belastingafspraken met Duitsland en België is vastgelegd dat de thuiswerkdagen, die zijn ontstaan door corona, belast worden daar waar ze normaliter gewerkt worden. Wordt er normaliter volledig op locatie in Duitsland gewerkt, dan blijven Nederlandse thuiswerkdagen gewoon in Duitsland belastbaar. Zo verschuift de belastingheffing over het salaris niet. Wanneer er reeds voor corona sprake was van een of twee vaste thuiswerkdagen, blijven deze wel in het woonland belastbaar.

De afspraken gelden sinds 11 maart 2020 en zijn recent voor de laatste keer verlengd tot 1 juli 2022. Bij de aangifte inkomstenbelasting kan een beroep worden gedaan op deze afspraken. Echter mogen de dagen ook belast worden in het land waar ze daadwerkelijk gewerkt worden.

Sociale zekerheid

Ook betreffende de sociale zekerheid is er een uitzondering gemaakt bij thuiswerken door corona. Waar normaliter de sociale zekerheid zou verschuiven naar het woonland zodra er 25% of meer vanuit huis wordt gewerkt, is dit bij thuiswerken door corona niet het geval. Er wordt hierbij – net als bij de belastingplicht – gekeken naar het land waar de dagen normaliter gewerkt zouden worden (voor corona).

Wanneer een nieuwe dienstbetrekking wordt aangegaan, wordt gekeken naar waar de werkzaamheden zouden worden verricht als er geen coronamaatregelen gelden. De gemaakte afspraken omtrent de sociale zekerheid zijn verlengd tot en met 30 juni 2022.

Heffing na corona

Hoe gaat de belastingheffing eruit zien wanneer de corona-afspraken eindigen? Kijkend naar het belastingverdrag tussen Nederland en België en het verdrag tussen Nederland en Duitsland - de heffing toekomen aan het land waar de werkzaamheden fysiek worden uitgevoerd.

Thuiswerkdagen worden dan derhalve belast in het woonland. Als grensarbeider krijg je dan te maken met een salary split. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kan dit jou een belastingvoordeel opleveren. In beide landen kan namelijk gebruik worden gemaakt van eventueel vrijstellingen en/of lagere tarieven.

Wanneer er meer dan 25% vanuit huis gewerkt wordt, zal na afloop van de corona-afspraken zelfs de sociale zekerheid verschuiven. Dit zou aanzienlijke gevolgen hebben voor niet alleen jou als grensarbeider, maar ook voor jouw werkgever. Zij zal namelijk een salarisadministratie moeten opstarten in het woonland van de werknemer om daar de verschuldigde belasting en premies af te dragen.

Het thuiswerken na corona gaat aardig wat voeten in de aarde hebben. Om die reden is de staatssecretaris van Financiën in overleg met België en Duitsland om te kijken naar een mogelijkheid voor een thuiswerkovereenkomst. Deze overeenkomst houdt in dat wanneer er een bepaald aantal thuiswerkdagen wordt afgesproken, de heffing over deze dagen toe blijft komen aan de werkstaat.

Op dit moment zijn er slechts verkennende besprekingen geweest en is nog niet bekend of er daadwerkelijk een thuiswerkovereenkomst komt.

Update

Op 14 juni jongstleden heeft Minister van Gennip van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat in ambtelijk overleg is besloten dat de Corona-afspraken voor de sociale zekerheid zijn verlengd tot 1 januari 2023. Over een verlenging van de belastingafspraken is (nog) niets bekend.

Meer informatie?

We houden jou graag via onze website op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. Wil je meer weten over de fiscale gevolgen van thuiswerken? Neem dan contact op met onze German Desk. Wij helpen jou graag verder.

Neem contact op

Contact

Mr. Farial Karimi-Walibabak RB
mr. Farial Karimi-Walibabak RB

Belastingadviseur

+31 (0)54 121 74 20

Iris Emans
Iris de Weijer-Emans

Adviseur personeels- en salarisadvies

+31 (0)54 121 74 38

Deel dit artikel