Wat is er op belastinggebied veranderd tussen Rusland en Nederland?

Wij beantwoorden dagelijks de meest uiteenlopende vragen van onze klanten die internationaal actief zijn. Veel van deze antwoorden zijn interessant voor veel meer ondernemers. Daarom delen we regelmatig FAIQ’s = Frequently Asked International Questions. Vandaag FAIQ 4: Wat is er op belastinggebied veranderd tussen Rusland en Nederland sinds de oorlog in Oekraïne de betrekkingen nog meer op zijn kop heeft gezet?
Internationaal ondernemen 3

1. Rusland en Nederland

De recente fiscale geschiedenis van Nederland en Rusland is een spannende. Rusland was al sinds 2014 met Nederland in onderhandeling over een nieuwe versie van het bestaande belastingverdrag uit 1998. Vervolgens liet Rusland in de loop van 2020 aan een aantal landen weten dat de kapitaalvlucht vanuit Rusland een halt toegeroepen werd.

Daarom moest de vermindering op belasting op rente, dividend en royalty’s worden geschrapt in de bestaande belastingverdragen met Malta, Cyprus, Luxemburg en Nederland. Dat riep veel weerstand op omdat een dergelijke aanpassing ook, en vooral het gewone Nederlandse bedrijfsleven treft. Naar verluidt is Malta uiteindelijk, en naar ik aanneem onder flinke druk van Russische zijde, akkoord gegaan.

Nederland is hiermee terecht niet akkoord gegaan en dus heeft Rusland met ingang van 1 januari 2022 het Belastingverdrag met Nederland eenzijdig opgezegd. Belangrijke gevolgen en de oorzaak hiervan zijn onder andere als volgt:

Russische bronbelastingen

Rusland kan vanaf 1 januari 2022 hoge bronbelastingen heffen over rente, dividend en royalty’s die aan Nederlandse inwoners worden betaald, omdat er geen verdrag meer is dat het percentage beperkt. Bovendien kan de bronbelasting in Nederland niet meer worden verrekend, doordat er geen verdrag meer is dat in voorkoming van dubbele belasting voorziet en daar Rusland geen ontwikkelingsland is.

Daarom is ook het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 niet van toepassing, waardoor deze betalingen zowel in Nederland als in Rusland aan belastingheffing zullen worden onderworpen (dubbele belastingheffing).

2. Rusland en de Europese Unie

De Europese Unie hanteert een lijst met landen die als niet-coöperatieve landen worden aangemerkt. Er stonden twaalf landen op die lijst. Denk hierbij aan landen als Samoa, Trinidad en Tobago, Fiji, Guam etc. In februari 2023 is de nieuwe lijst met niet-coöperatieve landen gepubliceerd.

Verrassend is, dat ook Rusland hierin is opgenomen, omdat het zijn toezegging niet is nagekomen om iets te doen aan de schadelijke aspecten van een speciale regeling voor internationale holdings. Opname op deze lijst is niet zonder gevolgen.

Nederlandse bronbelastingen

Voor Nederlandse ondernemingen die rente-, royalty-, en dividendbetalingen van Nederland aan Russische inwoners doen, heeft dit aanzienlijke gevolgen. Want op grond van de sinds 1 januari 2021 geldende Wet bronbelasting 2021 moet nu een bronbelasting van nu 25,8% (hoogste VpB tarief 2023) worden ingehouden op rente- en royalty’s aan landen die op de niet-coöperatieve landenlijst van EU staan.

Let op! Nederland heft normaal gesproken überhaupt geen bronbelasting op uitgaande rente of royalty’s. Op 1 januari 2024 gaat een in grote lijnen zelfde regeling gelden voor uitgaande dividenden.

Er is enorm veel veranderd

Kortom, het antwoord op de vraag: Wat is er veranderd in de fiscale regels tussen Rusland en Nederland, is heel veel. Opvallend is dat de nog bestaande geldstromen tussen Nederland en Rusland in rap tempo (iets meer dan twee jaar) heel veel zwaarder belast worden dan voorheen. De fiscale relatie tussen Rusland en Nederland bevindt zich op een dieptepunt.

Neem contact op

Contact

Erwin Morrien
mr. Erwin Morriën

Belastingadviseur

+31 (0)88 2021 734

Deel dit artikel