Vier tips om de koopkracht van jouw werknemers te verbeteren

De inflatie lijkt iedere maand een nieuw recordniveau te bereiken. Veel werknemers ondervinden daardoor op dit moment problemen met het betalen van hun maandelijkse lasten. Veel werkgevers willen daarin graag wat betekenen. In dit artikel worden een aantal mogelijkheden besproken om als werkgever de koopkracht van werknemers fiscaal vriendelijk te verbeteren. Ook worden de fiscale aandachtspunten op het gebied van loonheffingen toegelicht.
I Stock 1405575729

Maak optimaal gebruik van onbelaste vergoedingen

Veel werkgevers geven hun werknemers een vergoeding indien zij onkosten maken in het kader van de dienstbetrekking. Denk hierbij aan een zakelijke lunch of een bos bloemen aan een klant geven. Deze vergoeding bedraagt in sommige gevallen minder dan hetgeen op grond van de fiscale wet- en regelgeving is toegestaan. Een quick-win is dan ook om deze vergoedingen te optimaliseren. Denk hierbij aan de volgende vergoedingen:

  • Reiskostenvergoeding, onbelast tot € 0,19 per kilometer.
  • Vergoeding eigen mobiele telefoon indien deze gebruikt wordt voor de dienstbetrekking.
  • Vergoeding internet thuis indien de medewerker regelmatig thuis werkt.

Verstrek een personeelslening

Het verstrekken van een personeelslening kan een tijdelijke oplossing bieden voor het betalingsprobleem van de werknemer. De lening zelf vormt geen loon voor de werknemer, omdat de werknemer het bedrag uiteindelijk weer terug moet betalen. Worden betalingstermijnen kwijtgescholden, dan is er wel sprake van loon voor de werknemer. Wanneer geld wordt geleend aan een werknemer dan zal een marktconforme rente moeten worden berekend. Gebeurd dit niet of is de berekende rente te laag? Dan moet de werknemer over dit rentevoordeel belasting betalen zoals bij regulier loon.

Ondersteun werknemers met studerende kinderen

Een andere mogelijkheid om de kostendruk van de werknemer te verlagen, is het verstrekken van een studievergoeding voor een studerend kind. De vergoeding kan aan de werknemer worden gegeven, maar ook rechtstreeks aan het kind van de werknemer. In principe vormt deze studietoelage belast loon. Dus hierop moeten loonheffingen worden ingehouden. De belastingdruk is mogelijk lager wanneer er rechtstreeks aan het kind wordt betaald.

Betalingen via de WKR

Zodra een werkgever meer vergoedt dan de vrije ruimte van de werkkostenregeling, krijgt de werkgever te maken met 80% eindheffing. Ondanks dit gegeven is het meestal voordeliger om een voordeel aan de werknemer toe te laten komen via de werkkostenregeling ten opzichte van het bruto-netto traject.

Bij het bruto-netto traject wordt belasting over het te betalen bruto loon ingehouden. Over het bruto bedrag zijn veelal werkgeverslasten verschuldigd. Bijkomend voordeel is dat hetgeen de werknemer ontvangt in de vorm van een WKR-vergoeding niet meegenomen wordt bij de bepaling of de werknemer recht heeft op toeslagen.

Neem contact op

Contact

Mr. Gerard Gelling
mr. Gerard Gelling

Loonheffingsspecialist

+31 (0)591 657 857

Deel dit artikel