UBO-registratie vanaf 1 november ook voor Fonds voor Gemene rekening (FGR)

Ben jij belanghebbende in een Fonds voor Gemene Rekening? Vanaf 1 november 2022 moeten ‘Ultimate Beneficial Owners’ (UBO’s) zich inschrijven in het UBO-register voor trusts. De inschrijving is verplicht en de trustee of beheerder van jouw fonds moet zorgen dat vóór 1 februari 2023 alle uiteindelijk belanghebbenden staan ingeschreven in het UBO-register.
UBO-registratie vanaf 1 november ook voor Fonds voor Gemene rekening (FGR)

UBO-register

Een Ultimate Beneficial Owner (UBO) is de uiteindelijk belanghebbende. Dat zijn de mensen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een Fonds voor Gemene Rekening (FGR). Zowel de participanten, de beheerders en de bewaarders van het fonds krijgen met het UBO-register voor trusts te maken. De registratie van deze UBO’s in het UBO-register maakt inzichtelijk wie er belang heeft in de fondsen. De verplichte inschrijving moet bijdragen aan het voorkomen van het misbruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld.

De UBO’s in een FGR

Voor familiefondsen of het onderbrengen van het vermogen van dga’s wordt vaak gebruik gemaakt van een Fonds voor Gemene Rekening. Het UBO-register voor trusts staat ook bekend als het UBO-register 2 en is anders ingericht dan het UBO-register 1, waarin de uiteindelijk belanghebbenden van bijvoorbeeld een bv staan geregistreerd. In het UBO-register 1 moet je vermeld staan als je meer dan 25% eigendoms- of zeggenschapsbelang hebt in bijvoorbeeld een bv. Bij het UBO-register 2 is het aantal UBO’s uitgebreider:

  • Iedere participant in een FGR is een bezits-UBO en moet geregistreerd worden.

  • De beheerder van een FGR is een zeggenschaps-UBO en moet geregistreerd worden.

  • De oprichters van een FGR moeten ook geregistreerd worden.

  • Alleen natuurlijke personen kunnen geregistreerd worden in een UBO-register, bij participatie door een bv zijn alle aandeelhouders van de participerende bv UBO van het FGR.

Voorbereiding op de inschrijving in het UBO-register

De inschrijving in het UBO-register voor trusts is verplicht. De beheerder of trustee van het fonds moet zorgen dat alle gegevens voor de registratie juist en tijdig worden aangeleverd. Begin hier op tijd aan, want als jouw FGR nu al bestaat, moet je vóór 1 februari 2023 geregistreerd staan.

Op de website van het UBO-register kan de beheerder de gegevens uploaden. Bij het uploaden zijn de volgende gegevens nodig:

  • De DigiD inloggegevens van de beheerder/trustee.
  • Alle documenten die betrekking hebben op het fonds waarvoor je de UBO’s gaat registreren, zoals akten of vergelijkbare overeenkomsten.
  • Van alle UBO’s: kopieën of scans van geldige identiteitsbewijzen, adresgegevens, emailadressen, BSN-nummers of persoonsidentificatienummers.
  • Informatie over welke betrokkenheid de UBO heeft in het fonds.
  • Informatie over welk economisch belang de UBO heeft in het fonds, hiervoor hoef je geen bedragen in te vullen maar percentages over het economisch belang in verschillende bandbreedtes (0-25%, 26-50%, 51-75% of 76-100%).

Inzicht in zeggenschap, geen informatie over vermogen

Als je eenmaal geregistreerd staat, is openbaar wie de belanghebbende is (naam, geboorteland en jaar, woonstaat en nationaliteit) en staat het percentage economisch belang gemeld. Andere informatie over het fonds is niet openbaar. Hiermee is openbaar inzage te krijgen in wie de eigenaren zijn en wie de zeggenschap heeft, maar er is geen informatie te vinden over de omvang van het fondsvermogen.

Hulp nodig bij de voorbereiding?

Moore MKW staat natuurlijk klaar bij eventuele vragen die je hebt over het UBO-register en de voorbereiding op de registratie.

Neem contact op

Contact

Bram Beckman
mr. Bram Beckmann

Belastingadviseur

+31 (0)54 121 74 57

Mr. Boris Meinders
mr. Boris Meinders

Partner belastingadvies

+31 (0)53 850 49 60

Deel dit artikel