Loonbelasting en de regels voor werkgevers en werknemers in Duitsland

Als werkgever ben je inhoudingsplichtige voor de loonbelasting en hou je loonheffingen in op het salaris van jouw werknemers. Maar hoe zit het wanneer jouw werknemers in Duitsland voor jou aan het werk gaan? Moet je dan nog steeds in Nederland loonheffingen inhouden en afdragen? Of moet je wellicht in Duitsland loonheffingen gaan betalen? 

Loonbelasting in grensoverschrijdende situaties kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Regels en uitzonderingen bepalen waar je loonheffingen moet inhouden en afdragen over het salaris van jouw medewerkers. In dit artikel lichten wij de regelgeving toe.

Loonbelasting en de regels voor werkgevers en werknemers in Duitsland - KroeseWevers German Desk

Verschillende situaties

Wanneer er sprake is van grensoverschrijdende werkzaamheden van werknemers, stelt de hoofdregel dat daar waar een medewerker zijn werkzaamheden verricht, loonbelasting ingehouden en afgedragen moet worden. Op deze regel bestaan een aantal belangrijke uitzonderingen.

We kunnen een aantal situaties onderscheiden:

Situatie 1

Vanuit jouw Nederlandse onderneming neem je een opdracht aan in Duitsland. Een aantal van jouw medewerkers zullen de opdracht in Duitsland gaan uitvoeren.

Indien jouw werknemers niet langer dan 183 dagen in Duitsland werken, hoef je geen loonheffingen in Duitsland af te dragen. Deze 183 dagen moet je per werknemer beoordelen.

Uitleg

Deze 183 dagen moet je per werknemer beoordelen. Over de werkzaamheden die je medewerkers in Duitsland hebben verricht, draag je in Nederland loonheffingen af. Of een medewerker meer dan 183 dagen in Duitsland gewerkt heeft, wordt sinds 1 januari 2016 per tijdvak van 12 maanden beoordeeld.

situatie 2

Vanuit jouw Nederlandse bouwonderneming neem je een klus aan in Duitsland. De bouwwerkzaamheden die je in Duitsland gaat verrichten gaan naar verwachting langer dan 12 maanden duren.

Doordat de werkzaamheden langer dan 12 maanden duren, heb je een (fictieve) vaste inrichting in Duitsland en ben je verplicht om in Duitsland loonheffingen af te dragen over het loon dat jouw medewerkers in Duitsland verdienen. Deze verplichting bestaat vanaf het moment dat de werkzaamheden aanvangen.

Uitleg

De periode van 12 maanden wordt in beginsel per opdracht beoordeeld. Duren de werkzaamheden niet langer dan 12 maanden, dan bestaat er geen directe verplichting om voor jouw medewerkers loonheffingen in Duitsland af te dragen. Wel dient er per medewerker afzonderlijk te worden beoordeeld of zij meer dan 183 dagen in Duitsland gewerkt hebben. Het is dus erg belangrijk om vooraf goed in te schatten hoe lang de opdracht naar verwachting gaat duren. Achteraf allerlei correcties doorvoeren is een tijdrovende en kostbare klus en bovendien niet wenselijk voor jouw werknemers.

Situatie 3

Je stelt personeel tijdelijk ter beschikking aan een buitenlandse onderneming, bijvoorbeeld door een tijdelijke overcapaciteit binnen jouw onderneming.

Wanneer je jouw personeel tijdelijk, bijvoorbeeld door overcapaciteit, ter beschikking stelt aan een andere (Duitse) onderneming, dient er in Duitsland belasting betaald te worden.

Uitleg

Ondanks dat de medewerker met jou een (formeel) dienstverband heeft, is er sprake van een zogeheten materieel werkgeverschap. Dit betekent dat er vanaf de eerste dag loonheffingen in Duitsland zijn verschuldigd over het Duitse deel van het salaris van de betreffende medewerker.

Situatie 4

Vanuit jouw Duitse onderneming stel je een medewerker tijdelijk te werk bij een Nederlandse zustermaatschappij.

Duren de werkzaamheden gezamenlijk minder dan 60 dagen, dan hoef je geen rekening te houden met de werkzaamheden in Nederland. Je draagt de loonheffingen af in Duitsland dus je bent niet verplicht in Nederland loonheffingen af te dragen. Wordt de medewerker voor een langere periode dan 60 dagen bij de Nederlandse maatschappij te werk gesteld, dan dient er over het salaris in Nederland loonheffing te worden afgedragen.

Uitleg

In Duitsland hoef je dan natuurlijk niets af te dragen, wanneer in Nederland loonheffingen worden ingehouden en afgedragen. De periode van 60 dagen beoordeel je per kalenderjaar.

Let op! Duitsland kent de zogeheten 60 dagen regeling niet. Stel je een medewerker tijdelijk te werk bij een Duitse zustermaatschappij? Zie dan punt 3.

Situatie 5

Je geeft een werknemer opdracht, om bepaalde werkzaamheden in Duitsland te verrichten. Deze betreffende werknemer woont eveneens in Duitsland.

Doordat de werknemer in zijn woonland werkzaamheden voor jou verricht, ben je verplicht om in Duitsland loonheffingen af te dragen.

Uitleg

Veel werkgevers staan hier niet bij stil. Wanneer werknemers werkzaamheden voor jou verrichten in het buitenland, bedenk dan goed dat dit consequenties kan hebben voor jouw verplichtingen.

Veel van de genoemde situaties hebben betrekking op Duitsland

We hebben de internationale regels met betrekking tot de loonheffingen hierboven voor je uiteengezet. Veel van de genoemde situaties hebben betrekking op Duitsland. Mogelijk gelden er andere regels voor bijvoorbeeld werkzaamheden in België. Het betreft hier echter slechts de hoofdlijnen. Laat je daarom altijd goed voorlichten, wanneer je van plan bent om werkzaamheden in het buitenland te gaan verrichten.

Ga jij werkzaamheden in Duitsland verrichten?

Naast de verplichtingen met betrekking tot de loonbelasting, heb je mogelijk nog andere verplichtingen waar je aan moet voldoen als je werkzaamheden gaat verrichten in een ander land. Een voorbeeld hiervan is het minimumloon en de douanemelding. Ga jij werkzaamheden in Duitsland verrichten? Neem dan contact op met onze German Desk. Wij helpen je graag.

Neem contact op

Mr. Farial Karimi-Walibabak RB
mr. Farial Karimi-Walibabak RB

Belastingadviseur

+31 (0)54 121 74 20

Deel dit artikel