KroeseWevers en Moore MTH gaan samen verder

KroeseWevers en Moore MTH hebben een overeenkomst getekend om samen verder te gaan. Wij zijn nu al goede buren van elkaar met vestigingen in aangrenzende regio’s. Met de fusie kunnen wij voor klanten de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening nog beter borgen. Ook kunnen wij zo onze internationale positie versterken. Dit past bij de ambitie van zowel KroeseWevers als Moore MTH om invulling te geven aan verdere, duurzame groei. Als gevolg van deze fusie ontstaat een accountants- en adviesorganisatie met ruim 900 medewerkers, 35.000 klanten, 19  multidisciplinair ingerichte vestigingen, 37 partners en bijna 100 miljoen euro omzet per jaar.

KroeseWevers en Moore MTH gaan samenwerken en tekenen intentieverklaring voor fusie

Aanleiding fusie

De belangrijkste reden is borging van kwaliteit en continuïteit. Door de fusie kunnen wij de uitdagingen van toenemende wet- en regelgeving, digitalisering, krapte op de arbeidsmarkt en de toegenomen behoefte aan talentontwikkeling het hoofd bieden. Daarnaast geloven wij dat wij zelfstandig in staat zijn om onze groeiambities te verwezenlijken.

Wat betekent de fusie voor (potentiële) medewerkers?

Met deze stap kunnen wij de arbeidsmarkt nog beter bereiken en (potentiële) medewerkers meer bieden. Bovendien ontstaan voor bestaande medewerkers extra mogelijkheden om hun talenten verder te ontwikkelen. Dit draagt bij aan behoud van goede en blije medewerkers. Zij zijn de sleutel tot een succesvolle, toekomstbestendige organisatie.

Wat betekent de fusie voor klanten?

Voor klanten wordt met de fusie de continuïteit van de multidisciplinaire dienstverlening geborgd. Mede door versterking van de specialistenteams: btw-advies, corporate finance, IT-dienstverlening, subsidieadvies en personeel- en salarisadvies. Ook zijn wij samen beter in staat om te innoveren, de kwaliteit van dienstverlening te continueren en nieuwe diensten te ontwikkelen.

Internationaal nog sterkere speler

Door aansluiting bij het internationale netwerk Moore en een aparte serviceline ‘International’ met een eigen German-desk, wordt onze internationale positionering versterkt. Moore heeft in 114 landen vestigingen. Hierdoor kunnen wij onze klanten internationaal continu en beter helpen. Het Moore netwerk biedt ook mogelijkheden om exchange-programma’s voor medewerkers op te zetten. Dit brengt voor zowel huidige als potentiële medewerkers nieuwe kansen met zich mee.

Geleidelijke integratie

De komende maanden zal de integratie geleidelijk vorm krijgen. In de tussentijd opereren zowel KroeseWevers als Moore MTH nog vanuit de eigen naam.

Samen toekomstbestendig

Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen sterker staan en beter in staat zijn om bij te dragen aan ieders persoonlijk geluk, zakelijke succes en onze samenleving.

Neem contact op

Contact

Eric Hutten RA
Eric Hutten RA

Bestuursvoorzitter Moore MKW

+31 (0)53 850 49 45

Deel dit artikel