Het gebruikelijk loon van een medisch specialist en de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft onlangs bekendgemaakt wat volgens hen het gebruikelijk loon 2018 voor de medisch specialist in het jaar 2018 dient te zijn, namelijk €130.950 bruto op fulltime basis. (In dit bedrag is rekening gehouden met de verhogingen per 1-7-2017 en 1-7-2018). Worden de premies voor het bedrijfspensioenfonds (zoals SPMS) in privé voldaan? Dan moet nog 75% van deze premies bij dit salaris opgeteld worden. Geldt dit salaris ook voor jou in 2018? Of kan voor jou een afwijkend salaris gelden?
Siteimg album news 397 img 3770

Gebruikelijk loon DGA

Als directeur (groot aandeelhouder) van een BV dien je een ‘gebruikelijk’ salaris uit te keren uit de BV. Dit salaris dient minimaal het salaris te zijn van de zogenaamde “meest vergelijkbare dienstbetrekking.”

Hoogte van het salaris

De Belastingdienst heeft de hoogte van het salaris dus primair gebaseerd op de salaristabellen uit de AMS 2018. Voor zover wij hebben kunnen achterhalen, gaat de Belastingdienst uit van het salaris van een medisch specialist met minimaal 6 jaren werkervaring (trede 6), 8% vakantiegeld en een “soort gemiddelde” van bijkomende toeslagen (zoals intensiteits- en frequentietoeslag).

Salaris en jouw huidige positie

Het kan uiteraard zo zijn dat in jouw situatie het salaris dat je normaliter in loondienst zou verdienen op basis van jouw huidige positie lager is dan het salaris dat de Belastingdienst nu voor je heeft vastgesteld. Indien dat het geval is, is het pleitbaar uit te gaan van dat lagere salaris.

Is jouw huidige salaris tenminste gelijk aan het door de Belastingdienst vastgestelde salaris, dan is geen nadere actie vereist indien er voor jou geen argumenten zijn om rekening te houden met een lager salaris.

Indien aanpassing van jouw salaris op grond van bovengenoemde wel noodzakelijk is dan dien je contact op te nemen met jouw adviseur/salarisadministrateur om de juiste hoogte te bepalen en de daarvoor benodigde aanpassing in de salarisadministratie in gang te zetten.

Meer informatie

Heb je nog vragen over de bepaling van de juiste hoogte van het gebruikelijk loon of welke gevolgen de wijziging heeft voor jouw, meer algemene, persoonlijke financiële positie en/of die van jouw BV (denk aan de situatie dat je nog een goodwill financiering hebt lopen, je nog in een inverdienregeling zit en/of een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt lopen)? Wij helpen je graag een passende oplossing te vinden.

Mr. László Bakker
mr. László Bakker

Belastingadviseur

+31 (0)53 850 49 11

Deel dit artikel