Gevolgen bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis

Zoals je wellicht hebt vernomen zijn diverse steunmaatregelen door de overheid per 1 oktober 2021 beëindigd waaronder het bijzonder uitstel van betaling. Indien jij bijzonder uitstel van betaling in verband met het coronavirus hebt aangevraagd, zijn er verschillende mogelijke scenario’s voor jou:

1. Bijzonder uitstel aangevraagd en dat verlengd. Geen pre coronaschuld.

2. Bijzonder uitstel aangevraagd en dat verlengd. Wel pre coronaschuld.

3. Bijzonder uitstel aangevraagd en niet verlengd. Geen pre coronaschuld.

4. Bijzonder uitstel aangevraagd en niet verlengd. Wel pre coronaschuld.

Gevolgen bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis

Wat is een pre coronaschuld?

Pre coronaschulden zijn belastingschulden die zijn ontstaan vóór 12 maart 2020. Bijzonder uitstel zonder verlenging betekent dat ergens tussen 12 maart 2020 en 1 oktober 2021 gedurende drie maanden uitstel is verleend en daar gebruik van is gemaakt. Verlenging betekent dat de Belastingdienst jou gedurende langer dan drie maanden uitstel heeft verleend omdat je na de driemaandsperiode een verzoek heeft gedaan om verlengd uitstel.

Hoe nu verder?

Voor de scenario’s 1, 2 en wanneer jij het eerste verzoek van bijzonder uitstel van betaling heeft ingediend op 1 juli 2021 geldt het volgende: je hebt uitstel tot 1 oktober 2021.

In oktober 2021 doe je voor de BTW en/of de loonheffingen aangifte over 1 of meer van de volgende tijdvakken:

  • Het derde kwartaal van 2021
  • September 2021
  • De tiende vierwekenperiode van 2021

Terugbetaling corona-belastingschulden waarvoor uitstel is verleend

De corona-belastingschulden waarvoor bijzonder uitstel is verleend, mogen vanaf 1 oktober 2022 in 60-maandelijkse termijnen worden terug betaald. De Belastingdienst komt zelf met een voorstel en vaststelling van de totale schuld te zijner tijd.

Aandachtspunten uitstel van betaling in verband met corona

  • Als je vanaf 1 oktober 2022 niet tijdig aangifte doet of niet tijdig betaald, kan de Belastingdienst de betalingsregeling intrekken en kan het zijn dat je de pre corona- en coronaschuld direct moet betalen. Het is echter wel van belang om aan de lopende verplichting te voldoen vanaf 1 oktober 2021 in verband met het regulier boete en rente beleid (met uitzondering van zeer bijzondere situaties).
  • Over uitgestelde belastingen is invorderingsrente verschuldigd. Invorderingsrente is nog ca. 0% maar begint te lopen vanaf 1 januari 2022 (1%), vanaf 1 juli 2022 (2%), vanaf 1 januari 2023 (3%), vanaf 1 januari 2024 (4%).

Aandachtspunt bij uitkeren dividenden en/of bonussen

Heb jij verlengd uitstel van betaling in verband met corona dan mag je pas dividenden en/of bonussen uitkeren als de gehele belastingschuld van het bijzonder uitstel in verband met corona is afgelost.

Heb je vragen?

Voor eventuele specifieke vraagstukken kun jij terecht bij onze adviseurs. Zij helpen jou graag verder.

Neem contact op

Contact

Jeroen Haverslag
drs. Jeroen Haverslag

Belastingadviseur

+31 (0)57 021 93 10

Deel dit artikel