Bestuurders Duitse GmbH fors benadeeld door mogelijk nieuwe regelgeving bestuurdersbeloning

Bestuurders die werkzaam zijn voor hun Duitse GmbH, opgelet! Wijzigingen in regelgeving ten aanzien van de bestuurdersbeloning kan nadelige gevolgen voor jou hebben. Graag lichten wij dit toe aan de hand van een voorbeeld.
Let op: ook vastgoedsector verplicht om te renseigneren!

Belastingplichtig voor bestuurderswerkzaamheden

Neem nu bestuurder Robert-Jan. Robert-Jan is woonachtig in Nederland en werkzaam als bestuurder. Drie dagen voor zijn Nederlandse BV en twee dagen voor zijn Duitse GmbH. Robert-Jan ontvangt van zijn Nederlandse BV een salaris van € 60 000 en van zijn Duitse GmbH € 40 000. Daarnaast wordt een Duitse auto ter beschikking gesteld door de GmbH.

Op grond van het belastingverdrag Nederland-Duitsland is Robert-Jan belastingplichtig voor zijn bestuurderswerkzaamheden in het land waar de vennootschap is gevestigd. De ‘Duitse’ werkzaamheden zijn dan ook in Duitsland belast, ongeacht waar de werkzaamheden worden verricht. Nederland geeft hiervoor voorkoming op grond van de vrijstellingsmethode.

Fiscale voordeel teniet

Robert-Jan behaalt een fors fiscaal voordeel, doordat zijn inkomen tevens in Duitsland wordt belast en de tarieven in Duitsland aanzienlijk lager zijn. Helaas voor Robert-Jan is de Tweede Kamer van plan een wijziging door te voeren. Niet langer de vrijstellingsmethode zal als ‘voorkomingstechniek’ gelden, maar de ‘verrekeningsmethode’.

Op grond hiervan zijn alle loonbestanddelen in Nederland belast, en wordt ‘slechts’ voorkoming gegeven voor de daadwerkelijk in Duitsland betaalde belasting. Het fiscale voordeel van Robert-Jan zal hierdoor teniet gaan, meer belasting zal verschuldigd zijn.

Waardoor is nu meer belasting verschuldigd? De auto van Robert-Jan wordt naar Nederlandse maatstaven belast in Nederland. Voorkoming wordt echter gegeven voor de daadwerkelijk betaalde belasting in Duitsland, op grond van de Duitse regelgeving. In Duitsland is de bijtelling lager dan in Nederland, waardoor in Nederland ‘nabetaald’ zal moeten worden.

Naar onze mening is dit niet reëel, nu Robert-Jan in Duitsland zijn werkzaamheden uitoefent en ook de auto zal gebruiken voor zijn werkzaamheden in Duitsland. Deze wijziging kan Robert-Jan wellicht duizenden euro’s gaan kosten.

Splitsen van werkzaamheden

Zijn oplossing ziet naar onze mening op het splitsen van zijn werkzaamheden in ‘werknemersactiviteiten’ en ‘bestuurdersactiviteiten’. Voor werknemers geldt immers wél de vrijstellingsmethode. Is dit ook op jou van toepassing?

Neem dan contact met ons op en laat ons kijken naar de mogelijkheden. Lees ook de column van Harold en Mariëlle in de zomeruitgave van het magazine van INN’terregio.

Neem contact op

Contact

Mr. Drs. Harold Oude Smeijers
mr. drs. Harold Oude Smeijers

Partner belastingadvies

+31 (0)54 121 74 27

Deel dit artikel