Belastingdienst trekt betalingsregeling coronabelastingschulden in

Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moeten ondernemers deze schulden aflossen. Als zij niet aan de voorwaarden van die betalingsregeling voldoen, heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om de betalingsregeling in te trekken. In dit bericht informeren we jou hierover.
Belastingdienst

Voorwaarden verbonden aan het uitstel

De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 in beginsel in maandelijkse, gelijke termijnen worden afgelost. Je hebt hiervoor vijf jaar de tijd. Voorwaarde voor de betalingsregeling is dat je je ook aan die maandelijkse aflossing houdt.

Andere voorwaarden zijn dat je tijdig de juiste belastingaangiften - onder meer btw en loonheffing - indient voor belastingen vanaf 1 oktober 2022, en dat je tijdig en volledig de betalingen doet die daaruit voortvloeien.

Betalingsachterstand?

Heb je een betalingsachterstand en/of niet voldaan aan alle aangifte- en betalingsverplichtingen voor lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022, dan heb je al meerdere brieven van de Belastingdienst ontvangen. In deze brieven word je gemaand om de betalingsachterstand in te lopen.

In de brief staat niet hoe hoog jouw betalingsachterstand precies is, maar wel hoe je dat kunt berekenen. Als je nog helemaal niets hebt afgelost, worden in de brief wel het aantal termijnen dat je achterloopt én jouw termijnbedrag genoemd. Daarmee kun je berekenen wat jouw betalingsachterstand is.

Intrekken betalingsregeling

Als je als ondernemer wil voorkomen dat de betalingsregeling wordt ingetrokken, moet je in ieder geval zorgen dat je aan alle nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 voldoet. Alleen dan kun je nog vragen om aanpassing van de betalingsregeling van de coronabelastingschulden.

Mogelijkheden coronabelastingschulden

De staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd dat het intrekken van de betalingsregeling met de grootste zorgvuldigheid gebeurt. Is de intrekking volgens jou niet terecht, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Belastingdienst. De Belastingdienst kan de intrekking dan mogelijk nog ongedaan maken. Is dat niet mogelijk, dan kunnen ondernemers in beroep tegen de intrekking van de betalingsregeling. Doe dit dan wel tijdig!

Doe je als ondernemer niets, dan start de Belastingdienst invorderingsmaatregelen vanaf 1 september 2023. Je ontvangt dan eerst de aanmaning. Als je dan nog niet betaalt, dan ontvang je een dwangbevel. Betaal je dan nog steeds niet, dan neemt de Belastingdienst verdere maatregelen. Dit kan betekenen dat de Belastingdienst beslag legt op bijvoorbeeld de inventaris, auto of bankrekening en deze daarna verkoopt.

De Belastingdienst kan ook faillissement aanvragen. Aan een dwangbevel kunnen hoge kosten verbonden zijn. De hoogte van deze kosten hangen namelijk af van hoogte van de belastingschulden. Ook de kosten van een beslaglegging kunnen flink in de papieren lopen. Neem tijdig contact op met jouw adviseur om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op

Contact

Mr. László Bakker
mr. László Bakker

Belastingadviseur

+31 (0)53 850 49 11

Deel dit artikel