Belasting over inkomen piloten; waak voor dubbele belasting!

Piloten vliegen niet alleen overal naartoe, ze werken ook vaak voor een buitenlandse werkgever om vervolgens op hun beurt weer op een andere buitenlandse locatie gestationeerd te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de belastingheffing. Nederland wil - als woonstaat van de piloot - belasting over het salaris heffen. Terwijl de staat waar de werkgever gevestigd is, of de staat waar de piloot vervolgens gestationeerd is, ook hun deel van de koek wil. Dit kan leiden tot vervelende situaties waarbij de piloot dubbel belasting moet betalen over het salaris.
Belasting over inkomen piloten; waak voor dubbele belasting! KroeseWevers Belastingadvies

Belastingverdragen en pilotenartikel

Belastingverdragen zijn in het leven geroepen om te voorkomen dat inkomen dat eenmalig is genoten, meerdere malen wordt belast. Er is in sommige verdragen zelfs een speciaal artikel voor piloten opgenomen, die uit praktische overwegingen het heffingsrecht toebedeeld aan het land waar de werkgever is gevestigd. Dit ‘piloten-artikel’ gaat echter alleen op in de gevallen dat het land waar de werkgever gevestigd is, overeenkomt met het land waar de piloot gestationeerd is.

Indien de piloot vervolgens ook weer in een ander land gestationeerd is, aldus een ander land dan zijn woonland of het land waar de werkgever is gevestigd, dan wordt teruggegrepen naar het reguliere werknemersartikel. Welk land dan het heffingsrecht heeft, is afhankelijk van de situatie.

Gesimplificeerde schematische weergave van het recht op belastingheffing

Belasting over inkomen piloten; waak voor dubbele belasting!

Rechtszaak

Een recente uitspraak van de rechter heeft deze problematiek weer aan de orde gesteld. Het betrof een piloot die in Nederland woonde, werkte bij een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde luchtvaartmaatschappij, en als gezagvoerder was gestationeerd in Italië. In totaal was de piloot 73 dagen werkzaam in Italië. Over het salaris dat de piloot hiervoor kreeg, werd door de Engelse werkgever Italiaanse loonbelasting ingehouden. De Nederlandse Belastingdienst klopte echter ook aan, zodat de piloot in twee landen loonbelasting moest gaan afdragen. De piloot is hierop naar de rechter gestapt.

In deze zaak is er gekeken naar het belastingverdrag Nederland-Italië. Aangezien de werkelijke leiding van de luchtvaartmaatschappij niet in een verdragsland (Nederland of Italië) ligt, maar in het Verenigd Koninkrijk, gaat het speciale pilotenartikel niet op.

Aldus is het reguliere werknemersartikel van toepassing. Hierbij is het uitgangspunt dat de woonstaat - aldus Nederland - heft. De inspecteur is dan ook van mening dat Nederland exclusief bevoegd is om te heffen. De rechter stelt echter dat de uitzondering van toepassing is. Hierdoor heeft de werkstaat - Italië - het recht om te heffen. Er is namelijk sprake van een vaste inrichting in Italië. Een Italiaanse vestiging van de Britse vliegmaatschappij, met een eigen bestuur en een eigen HR afdeling. Zo werden ook de salariskosten van de piloot vanuit het Verenigd Koninkrijk doorbelast aan de in Italië gelegen vestiging.

De piloot heeft recht op voorkoming van dubbele belasting voor het aantal dagen, te weten 73, dat hij in Italië heeft gewerkt. Door een tegemoetkoming van de inspecteur heeft de piloot echter voorkoming van dubbele belasting gekregen voor het gehele genoten bruto salaris.

Onaangename verrassingen voorkomen

Het internationale karakter van de werkzaamheden van piloten kan soms gecompliceerde belastingperikelen met zich meebrengen. Het is daarom altijd verstandig om jouw fiscale positie goed te laten onderzoeken om onaangename verrassingen te voorkomen.

Meer weten? Neem contact op.

Mocht je vragen hebben of advies willen naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust en vrijblijvend contact op met één van onze belastingadviseurs.

Neem contact op

Contact

Mr. Farial Karimi-Walibabak RB
mr. Farial Karimi-Walibabak RB

Belastingadviseur

+31 (0)54 121 74 20

Deel dit artikel