Aangescherpte regelgeving transfer pricing voor groepsomzet > 50 miljoen

De afgelopen jaren is zowel maatschappelijk als politiek veel discussie ontstaan over grote multinationale bedrijven die in Nederland (of andere landen in Europa) amper belasting blijken te betalen. Deze discussie is ook binnen de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gevoerd en heeft geleid tot nieuwe wetgeving. Hierop volgend is het project ‘Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS) opgericht.
Aangescherpte regelgeving transfer pricing voor groepsomzet > 50 miljoen

Eisen nieuwe transfer pricing documentatieverplichting

De regelgeving ziet onder andere toe op aangescherpte documentatieverplichtingen in het kader van transfer pricing. Het doel is om de winst zoveel mogelijk te belasten in het land waar deze daadwerkelijk is behaald. In dit artikel lichten we kort toe hoe deze nieuwe regelgeving er uit ziet voor multinationals.

Groepsomzet < 50 miljoen

De eisen die aan de transfer pricing-documentatie worden gesteld zijn afhankelijk van de geconsolideerde omzet van de multinationale groep. Blijft deze groepsomzet beneden 50 miljoen euro, dan worden geen aanvullende eisen gesteld en blijft de reeds bestaande regelgeving van toepassing (zakelijk handelen, at arm’s length).

Groepsomzet > 50 miljoen

Indien de groepsomzet boven 50 miljoen euro uitstijgt, dan zal zowel een groepsdossier (master file) als een lokaal dossier (local file) moeten worden opgesteld. Mocht de groepsomzet uitkomen op een bedrag groter dan 750 miljoen euro, dan is tevens een landenrapport (Country-by-country file) vereist.

Nieuwe regels gelden vanaf boekjaar op of na 1 januari 2016

De nieuwe regels zijn voor het eerst van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Het groepsdossier en het lokale dossier dienen daarbij ieder jaar te worden opgenomen in de administratie. De termijn hiervoor is gelijk aan die voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting van dat jaar. Het landenrapport dient binnen 12 maanden na de laatste dag van het verslagjaar te worden verstrekt aan de Belastingdienst. Je dient bij een groepsomzet boven 750 miljoen euro vóór 1 september 2017 bij de fiscus te melden welke vennootschap binnen de groep het landenrapport gaat indienen.

Let op: de regelgeving kan per land verschillen

Ligt in Nederland de omzetgrens voor een groepsdossier en lokaal dossier op 50 miljoen euro, in Duitsland hanteert men een grens van 100 miljoen euro. Wij raden je dan ook aan om zorgvuldig de actuele regelgeving te controleren van de landen waarbinnen jouw groep actief is.

Hulp bij transfer pricing?

Wil je meer informatie, advies of ondersteuning bij transfer pricing en deze gewijzigde regelgeving? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.

Neem contact op

Contact

Mr. Drs. Harold Oude Smeijers
mr. drs. Harold Oude Smeijers

Partner belastingadvies

+31 (0)54 121 74 27

Deel dit artikel