7 veranderingen in 2023 die invloed kunnen hebben op de salarisadministratie

Een hogere onbelaste reiskostenvergoeding, extra ruimte in de werkkostenregeling (WKR) en meer bijtelling voor elektrische auto’s. Ook stijgen de minimumlonen dit jaar. Vanaf 2023 krijg jij als werkgever of directeur-grootaandeelhouder te maken met een aantal wijzigingen die je terug gaat zien in jouw salarisadministratie. In dit artikel zetten we zeven veranderingen op een rijtje die van invloed kunnen zijn op jouw situatie.
I Stock 1316415843

Wijziging 1: Onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,21 per kilometer

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat in 2023 omhoog: in plaats van € 0,19 per kilometer kun je in 2023 € 0,21 per kilometer onbelast vergoeden. Zijn jouw reiskostenvergoedingen gebaseerd op een vergoeding van € 0,19 of vergoed je meer? Dan wil je wellicht gebruik maken van de ruimere onbelaste vergoeding.

Betaal je nu € 0,19 per kilometer en wil je niet meer betalen, dan ben jij niet wettelijk verplicht om de reiskostenvergoeding te verhogen. Het kan wel zo zijn dat jij de vergoeding moet verhogen naar € 0,21 omdat dat zo is bepaald in de arbeidsovereenkomst, het arbeidsvoorwaardenreglement of de eventueel toepasselijke cao.

Als je gebruik wilt maken van de verruimde onbelaste vergoeding, is het goed om te bepalen hoe jij dit vastlegt richting jouw werknemers. De specialisten van Moore MKW kunnen jou hierbij helpen.

Wijziging 2: Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)

In 2023 wordt de vrije vergoedingsruimte in de werkkostenregeling (WKR) voor de eerste € 400.000 loonsom verhoogd van 1,7% naar 3%. Kleine werkgevers en werkgevers met personeel met relatief lage lonen (bijvoorbeeld parttimers) worden hierdoor tegemoet gekomen nu alle kosten stijgen.

Voor jou als werkgever betekent het dat je volgend jaar meer fiscale ruimte krijgt om onbelast vergoedingen te verstrekken aan jouw medewerkers. Bijvoorbeeld een personeelsfeest of een kerstpakket. De verruiming van de vrije ruimte geldt (vooralsnog) alleen in 2023, in 2024 bedraagt de vrije ruimte 1,92%.

Wijziging 3: Verhoging wettelijk minimumloon

Per 1 januari 2023 stijgen de minimumlonen met 10,15%. Deze stijging kan impact op jouw loonkosten hebben. Zeker als er in jouw onderneming veel werknemers het minimumloon verdienen. En wat betekent deze loonstijging voor werknemers die (net) meer dan het minimumloon verdienen? Onze HR-adviseurs kunnen je helpen bij eventuele aanpassingen in jouw functie- en salarishuis. Bent jij klant bij ons, dan zorgen we er als Moore MKW voor dat deze wettelijke loonwijzigingen goed verwerkt worden in jouw salaris- en personeelsadministratie.

Wijziging 4: Bijtelling elektrische auto’s wijzigt

Rijd jij ook privé in je zakelijke leaseauto? De Belastingdienst beschouwt dat als loon in natura en hierover moet je belasting betalen in de vorm van bijtelling. In 2023 is de bijtelling voor een volledig elektrische auto’s 16%. Deze bijtelling van 16% geldt tot de eerste € 30.000 van de cataloguswaarde. Is de auto duurder dan € 30.000 dan geldt over het meerdere bedrag van de cataloguswaarde een bijtelling van 22%. In 2022 lag de bijtellingsgrens nog op € 35.000.

Voor auto’s die voor 2023 voor het eerst zijn toegelaten geldt de bijtelling van het jaar van toelating. Dit geldt tot maximaal 60 maanden. Met andere woorden: jij behoudt de verlaagde bijtelling in de vijf opeenvolgende jaren als je in dezelfde auto blijft rijden. Heb jij een auto met een verlaagde bijtelling die (in 2023) langer dan 60 maanden toegelaten is, dan wijzigt het bijtellingspercentage. Dit heeft ook gevolgen voor het bedrag dat bij jouw salaris wordt opgeteld.

Wijziging 5: Aanpassing LIV

Met terugwerkende kracht wordt het lage inkomensvoordeel (LIV) verhoogd. Deze verhoging biedt tijdelijke compensatie aan werkgevers voor de substantiële verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023. Dit betekent dat werkgevers in 2023 een hogere LIV ontvangen, gebaseerd op de in 2022 uitbetaalde lonen.

Het LIV wordt verhoogd van € 0,49 per uur naar € 0,78 per uur. Hierdoor wordt het maximale LIV-bedrag verhoogd naar € 1.520 per werknemer per kalenderjaar. Over het loon van 2023 bedraagt het LIV € 0,63 per uur en maximaal € 1.242 per werknemer per kalenderjaar. De uitbetaling van het lage inkomensvoordeel over het loon van 2023 vindt plaats in 2024. Er is recht op LIV indien de werknemer voor ten minste 1248 uren per kalenderjaar is verloond.

Wijziging 6: Doelmatigheidsmarge DGA-loon komt te vervallen

Sta jij op de loonlijst van een vennootschap en heb jij een aandelenbelang van minstens 5% in de vennootschap? Dan dien je voor jouw werkzaamheden minstens een gebruikelijk loon te verdienen. In de regel wordt dit vastgesteld op 75% van het loon van iemand in de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

In 2023 wordt dit percentage van 75% verhoogd naar 100%. Indien jouw salaris volgens deze regel is vastgesteld, moet je mogelijk jouw salaris aanpassen. Heb jij advies nodig over hoe jouw salaris moet worden vastgesteld? Onze adviseurs kunnen je hierbij helpen.

Wijziging 7: Renseigneringsverplichting voor 31 januari 2023

De Belastingdienst kan bedrijven verzoeken om opgave te doen van betalingen die zij doen aan derden (natuurlijke personen) die niet bij hun in dienst zijn. Denk aan freelancers of zzp’ers die vrijgesteld zijn van btw.

Vanaf 2022 geldt voor inhoudingsplichtige bedrijven (werkgevers) dat het opgeven van deze betalingen ook zonder voorafgaand verzoek van de Belastingdienst geldt. Op uiterlijk 31 januari 2023 moet deze opgave worden gedaan. Op deze verplichting zijn de volgende uitzonderingen van toepassing:

  • Betalingen aan artiesten of beroepssporters.
  • Betalingen aan vrijwilligers in de zin van de Wet op de loonbelasting.
  • Betalingen waarvoor een factuur met btw is uitgereikt én de omzetbelasting staat op de factuur vermeld.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heb jij vragen over de wijzigingen of wil je weten in welke mate bepaalde wijzigingen op jou van toepassing zijn? Neem contact op met één van onze adviseurs, zij helpen je graag verder.

Neem contact op

Contact

Mr. Gerard Gelling
mr. Gerard Gelling

Loonheffingsspecialist

+31 (0)591 657 857

Michiel Geurds
Michiel Geurds

Belastingadviseur

+31 (0)31 437 48 56

Deel dit artikel