Wanneer moet je als werkgever de hoge en wanneer de lage WW-premie toepassen?

Sinds 1 januari 2020 is een nieuw premiestelsel ingevoerd inzake de hoogte van de WW-premie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt bij de hoogte van de WW-premie op basis van het soort arbeidscontract dat met de medewerker is aangegaan. Het verschil tussen beide premies bedraagt 5%-punt. 

De hoge en lage premie worden jaarlijks vastgesteld, in 2021 bedroegen die respectievelijk: 2,7% en 7,7%. Deze zal per 1 augustus worden verlaagd, naar respectievelijk: 0,34% en 5,34%. Daarmee blijft het wettelijk vastgestelde verschil van het 5%-punt tussen beide percentages gehandhaafd.

Wanneer moet u als werkgever de hoge en wanneer de lage WW-premie toepassen?

De lage premie wordt betaald voor:

  • Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met een vaste arbeidsomvang die niet met meer dan 30% wordt overschreden. Een en ander moet wel schriftelijk worden vastgelegd.
  • Werknemers met een BBL-overeenkomst. Als er sprake is van een praktijkovereenkomst met een BBL-leerling mag de werkgever de lage premie toepassen. De 30% afwijkingsregel geldt hier niet. De arbeidsovereenkomst moet wel schriftelijk zijn vastgelegd en voldoen aan de vormvereisten die gelden voor een BBL-overeenkomst.
  • Een werknemer die jonger is dan 21 jaar en maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van vier weken / 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand verloond heeft gekregen.*

*Let op! bij oproepers worden de vakantie-uren meestal per loonperiode uitbetaald. Deze vakantie-uren gelden ook als verloonde uren. Dus voor werknemers met een oproepovereenkomst, met een contract voor bepaalde tijd, die jonger zijn dan 21 jaar en minder dan het genoemde uren maken, mag de lage premie worden gehanteerd. Zowel nul-urenovereenkomsten als min-max contracten worden sinds
1 januari 2020 door de wet aangemerkt als oproepovereenkomsten.

De hoge premie wordt betaald voor:

  • Werknemers boven de 21 jaar met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dat een oproepovereenkomst is, waarbij geen vaste arbeidsomvang afgesproken is.
  • Werknemers boven de 21 jaar met een contract voor bepaalde tijd.
  • Werknemers onder de 21 jaar die géén BBL-overeenkomst hebben en die meer dan 48 uur per vierwekenperiode of meer dan 52 uur per maand worden verloond.

Jouw voordeel

Het aanbieden van het juiste contract aan jouw medewerkers en een goede vastlegging hiervan, kan je een premievoordeel van 5% opleveren. Voor klanten zullen wij de komende periode op individuele basis extra aandacht besteden aan het bedrag dat aan WW-premie betaald wordt en of hier een besparing kan worden gerealiseerd.

Wijzigingen WW-premie

Om ondernemers financieel tegemoet te komen, zullen de WW-premies per 1 augustus 2021 worden verlaagd naar respectievelijk: 0,34% en 5,34%. Het kabinet heeft dit besloten vanwege het intrekken van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Zo hoopt het kabinet dat ze ondernemers de mogelijkheid geven om te blijven investeren in deze moeilijke tijd.

Neem contact op

Contact

Mr. Rob Sprakel
Rob Sprakel

Arbeidsrechtspecialist

+31 (0)53 303 43 86

Deel dit artikel