Subsidieregeling OWE

Subsidieadvies

Ga je hernieuwbare (duurzame) waterstof produceren met een elektrolyser met een vermogen van 0,5 tot maximaal 50 megawatt? Dan kun je tegemoetkoming aanvragen via de OWE-regeling (Opschaling volledig hernieuwbare Waterstofproductie via Elektrolyse).
Direct contact opnemen

Wie kan de OWE-subsidie aanvragen?

Bedrijven die een productie-installatie voor waterstof realiseren én gebruiken voor de productie van volledig hernieuwbare waterstof met elektriciteit uit zon of wind komen in aanmerking voor subsidie. Het gebruik van een elektrolyser met een vermogen van 0,5 tot maximaal 50 megawatt is hierbij vereist.

Let op: het is niet mogelijk om de OWE-subsidie te combineren met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE) of de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Wanneer kom je in aanmerking voor de OWE-regeling?

De regeling is een zogenoemde tender. Dit houdt in dat verschillende bedrijven met elkaar concurreren om de beschikbare subsidie. Projecten die het hoogst scoren op basis van rangschikking krijgen subsidie. Bedrijven met een lager subsidiebedrag per megawatt te realiseren elektrisch inputvermogen van de elektrolyser worden hoger gerangschikt. Neem contact op met onze subsidieadviseurs om jouw rangschikkingsbedrag te berekenen.

Hoeveel subsidie kun je aanvragen voor de OWE-regeling?

De subsidie bestaat uit een investerings- en exploitatiedeel. Het investeringsdeel vergoedt (een deel van) de investeringskosten voor de productie-installatie. Het exploitatiedeel kom je tegemoet in het verschil tussen de kosten voor de opwek van hernieuwbare waterstof en de kosten voor de opwek van waterstof op aardgas (ook wel SMR genoemd).

Investeringsdeel

Voorbeelden van investeringskosten zijn:

  • Machines en apparatuur die samen de waterstof productie-installatie vormen: elektrolyser, waterstofzuivering, gas-/vloeistofscheider, koelapparatuur, bescheiden waterstofopslag van maximaal 24 uur productie, apparatuur voor aansturing, meting van productie en veiligheid;

  • Batterij-opslagsysteem (maximaal 1 megawatt en maximaal 2 megawattuur per megawatt inputvermogen elektrolyser);

  • Kosten voor projectengineering, project development en leges (als deze kosten zijn geactiveerd op de balans);

  • Investeringskosten in gebouwen en grond (alleen voor de waterstofproductie-installatie);

  • Materialen en hulpmiddelen tijdens de bouw;

  • De aanleg van infrastructuur (alleen voor het aansluiten van de elektrolyser).

Maximale subsidiebedrag OWE-regeling

Het maximale subsidiebedrag is afhankelijk van de grootte van je bedrijf:

  • Voor grote bedrijven is dit maximaal 40% van het verschil tussen de kosten die vallen onder de subsidie (subsidiabele kosten) en de kosten van de referentie-investering. De referentie-investering is de investering voor een reforminstallatie voor stoommethaan (SMR) uit aardgas van hetzelfde vermogen. Dit geldt alleen voor installaties van 30 megawatt of meer. Voor kleinere installaties is er geen referentie, en hoef je geen rekening te houden met de referentie-investering.
  • Voor middelgrote bedrijven is dit maximaal 50%.
  • Voor het kleinbedrijf is dit maximaal 60%.

Exploitatiedeel

De productie van hernieuwbare waterstof is in de meeste gevallen niet winstgevend. Dit komt doordat de kosten van de opwek van hernieuwbare waterstof hoger zijn dan de kosten van de opwek van waterstof uit een stoommethaanreforminstallatie (SMR) op aardgas. Via de OWE-subsidie kun je een vergoeding krijgen voor het verschil tussen de kosten voor de opwek hernieuwbare waterstof en de kosten voor opwek van waterstof met een SMR: de onrendabele top. Dit subsidiebedrag ontvang je naast het investeringsdeel.

Ons 4-stappenplan voor het aanvragen van subsidie

Ben je benieuwd naar (andere) subsidiekansen voor jouw bedrijf, maar heb je geen idee hoe je hier zicht op krijgt? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij brengen subsidiekansen voor je in kaart en doen desgewenst de subsidieaanvraag.

Moore MKW 4 stappenplan subsidie aanvragen

Hulp nodig bij de aanvraag?

Heb je plannen om hernieuwbare (duurzame) waterstof elektrolyser met een vermogen van 0,5 tot maximaal 50 megawatt te produceren? Of wil je jouw rangschikkingsbedrag berekenen? Onze subsidieadviseurs begeleiden je graag tijdens het aanvraagproces.

Neem contact op

Contact

Geert Witjes
Geert Witjes

Subsidieadviseur

+31 (0)54 121 74 11