EIA: Energie-investeringsaftrek

Subsidieadvies

Met de subsidieregeling Energie-investeringsaftrek (EIA) kun je als organisatie gemiddeld 10% belastingvoordeel behalen op investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan. Met dit fiscale voordeel wil de overheid jou als bedrijf helpen en stimuleren te investeren in energiebesparing. Deze regeling biedt onder andere mogelijkheden voor investeringen in nieuwbouw of renovatie, agro, transportmiddelen en/of bedrijfsmiddelen voor de industrie.

Direct contact opnemen

Is de EIA-subsidie op dit moment beschikbaar?

De Energie-investeringsaftrek is in 2024 doorlopend beschikbaar. In totaal is er een budget van € 259 miljoen gereserveerd. Je moet wel een aanvraag indienen binnen drie maanden na het verstrekken van de opdracht.

Een andere voorwaarde is dat de investering moet voldoen aan de vereisten gesteld door de subsidieverstrekker wat betreft energiebesparing. De subsidieadviseurs van Moore MKW ondersteunen je hier graag bij.

Wijzigingen vanaf 2024

Hieronder een toelichting op een aantal wijzigingen in de Energielijst 2024 ten opzichte van de Energielijst 2023

1. Energiebesparing in of bij bedrijfsgebouwen
In verband met de korte terugverdientijd zijn de volgende omschrijvingen verwijderd: adiabatische luchtkoeling, HR motor en warmtekrachtinstallatie. De omschrijving HR luchtverwarmer is verwijderd omdat hiervoor voldoende en betere alternatieven te verkrijgen zijn. Warmtepompen komen alleen nog in aanmerking voor bestaande gebouwen. Daarnaast is ook de omschrijving voor lucht/lucht warmtepompen <12 kW verwijderd aangezien de terugverdientijd in het algemeen lager is dan vijf jaar. Voor diverse bedrijfsmiddelen zoals isolatie, HR-glas, energiezuinige ventilatoren en warmteterugwinning zijn de eisen verzwaard.

2. Energiebesparing bij processen
In verband met de korte terugverdientijd zijn de volgende omschrijvingen verwijderd: energiezuinige ventilator, UV-A LED-drooginstallatie, systeem voor benutting van afvalwarmte en warmtekrachtinstallatie.

De toepassing van een energiezuinige transkritische CO2 koelvriesinstallatie in supermarkten is inmiddels gangbaar en wordt daarom niet langer ondersteund. Bij diverse andere energiezuinige koelinstallaties zijn extra voorwaarden gesteld en/of maximum investeringsbedragen verlaagd.

3. Aanwenden of toepassen van duurzame energie
De omschrijving accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit is aangevuld met de eis dat deze voorziening gekoppeld moet zijn met een eigen duurzame energie-opwekinstallatie. In de omschrijving zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking met een kleinverbruikers elektriciteitsaansluiting (max 3*80 A) is een maximum vermogen van 55 kW opgenomen.

Een belastingvoordeel van gemiddeld 10%

Wordt jouw aanvraag voor Energie-investeringsaftrek (EIA) positief beoordeeld? Dan volgt een beschikking waarop het investeringsbedrag staat vermeld. Van dat bedrag mag je 40% in mindering brengen op de fiscale winst.

Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25,8% betekent dit een voordeel van ongeveer 10% op jouw investering.

Wil je EIA-subsidie aanvragen?

Houd er bij de Energie-investeringsaftrek rekening mee dat er binnen drie maanden na opdrachtverstrekking een EIA-aanvraag ingediend moet zijn bij de subsidieverstrekker om in aanmerking te komen. Neem daarom zo spoedig mogelijk contact op met onze subsidieadviseurs als je een investering gaat doen.

Onze deskundige subsidieadviseurs kunnen snel en vrijblijvend een check doen om te beoordelen of jouw investering in aanmerking komt voor de Energie-investeringsaftrek en/of andere subsidiemogelijkheden.

Ons 4-stappenplan voor het aanvragen van subsidie

Ben jij benieuwd naar (andere) subsidiekansen voor jouw bedrijf, maar heb je geen idee hoe je hier zicht op krijgt? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij brengen subsidiekansen voor je in kaart en doen desgewenst de subsidieaanvraag.

Moore MKW 4 stappenplan subsidie aanvragen

Neem contact op

Contact

Daan Evers MSc
Daan Evers

Subsidieadviseur

+31 (0)54 121 74 47