Woonachtig in het buitenland? Mogelijk toch recht op hypotheekrenteaftrek

Heb jij een eigen woning in het buitenland, en komt een gedeelte van jouw inkomen uit Nederland en een deel uit een derde land? Dan heb je mogelijk recht op aftrek van hypotheekrente. Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat de zogenoemde ‘90%-regeling’ onder druk staat. Met deze regeling moet minimaal 90% van je wereldinkomen uit Nederland afkomstig zijn om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.
Woonachtig in het buitenland? Mogelijk toch recht op hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft recent bepaald dat Nederland ook bij een percentage lager dan 90% een beroep op de hypotheekrenteaftrek van de buitenlandse eigen woning moet toestaan. Voorwaarde hiervoor is dat men in het woonland geen inkomen mag hebben en hierdoor geen beroep kan doen op een vergelijkbare aftrekpost.

Het overige inkomen moet derhalve afkomstig zijn uit een derde land. Daarnaast kan de aftrekpost echter niet groter zijn dan het percentage van het Nederlands inkomen ten opzichte van in Nederland wereldinkomen.

Voorbeeld hypotheekrenteaftrek

Henk woont in Spanje en heeft een totaal wereldinkomen van € 100.000, waarvan hij in Nederland € 40.000 heeft verdiend uit zelfstandige arbeid en € 60.000 heeft verdiend in Zwitserland. Op zijn eigen woning in Barcelona rust een hypotheek van € 200.000 en hij betaalt een rente van € 8.000. Het percentage van het inkomen uit Nederland op Henk zijn totale wereldinkomen bedraagt 40% (40.000 / 100.000 x 100% = 40%).

Nu hij in Spanje geen aftrekpost voor hypotheekrente eigen woning kan toepassen, kan hij in zijn Nederlandse belastingaangifte maximaal 40% van de hypotheekrenteaftrek aftrekken tegen het progressieve tarief van de inkomstenbelasting (maximaal 46% in 2021).

Neem contact op

Mr. Drs. Harold Oude Smeijers
mr. drs. Harold Oude Smeijers

Partner belastingadvies

+31 (0)54 121 74 27

Deel dit artikel