Doorstroming van functieschaal A naar B, hoe werkt dit?

Er komen regelmatig vragen bij ons binnen omtrent de doorstroming van bijvoorbeeld functieschaal A naar B binnen de CAO Levensmiddelen (hierna: “CAO”). Onderstaand zullen wij hier nader op ingaan aan de hand van de volgende vraag: Wanneer dient een “Aankomend Kassamedewerker” in schaal A te worden overgezet naar schaal B?
Doorstroming van functieschaal A naar B - hoe werkt dit

Geen automatische overgang

Er wordt vaak onterecht vanuit gegaan dat een kassamedewerker automatisch na een jaar overgaat van A naar B. Dit is niet juist. In de CAO is geen automatische overgang opgenomen. Wel staat in het bijbehorende Handboek Functiewaardering dat het een functievoorwaarde voor B is om minimaal een basisopleiding te hebben gehad dan wel een jaar in A te hebben gefunctioneerd.

Verschil functiegroep A en B

Het verschil tussen indeling in functiegroep A of B zit vooral in het feit dat iemand in B iets zelfstandiger opereert terwijl de medewerker in A werkt onder directe leiding. De medewerker in B heeft daarnaast nog aanvullende taken op het gebied van:

  • afromen van de kassa;
  • sluiten en overdragen checkout van de kassa in overleg met leidinggevende;
  • tellen van kasgeld;
  • bespreken van kasverschillen.

Moet ik een medewerker die al enkele jaren in functiegroep A zit overplaatsen naar B?

De medewerker die in A zit en na 3 jaar nog steeds hetzelfde werk doet, kan nog best in A zitten. Er moet echter wel rekening worden gehouden met het volgende: de functiebenaming van A luidt: aankomend kassamedewerker. Hoewel vooral de functieinhoud en niet de benaming doorslaggevend is, blijft het moeilijk te verkopen dat een medewerker na drie of vier jaar nog altijd betiteld wordt als aankomend kassamedewerker.

Als er geschillen zijn over indeling in A of B en de werknemer is al langere tijd in dienst, dan adviseren we om het niet op de spits te drijven en toch over te gaan naar B. Het salarisverschil is namelijk gering en de kans op imagoschade in een procedure is relatief groot. En wellicht zie je wel mogelijkheden om de medewerker meer zelfstandig te laten opereren of is het de moeite waard om dit in de praktijk te toetsen.

Conclusie: overgang van A naar B is uiteindelijk situatie-afhankelijk

Uit het bovenstaande blijkt dat overgang van A naar B geen automatisme is nadat de medewerker een jaar in functie A heeft gewerkt, maar afhankelijk is van de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Al kan men indeling in A niet voor altijd blijven handhaven, mede gezien de functiebenaming ‘aankomend kassamedewerker’

Neem contact op

Contact

Mr. Rob Sprakel
Rob Sprakel

Arbeidsrechtspecialist

+31 (0)53 303 43 86

Deel dit artikel