De gevolgen van de herziening van box 3 voor de regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht (90%-eis)

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad zich in het zogenoemde kerstarrest uitgelaten over de box 3 systematiek. De Hoge Raad heeft aangegeven dat de berekening van de belasting in box 3 in bepaalde situaties in strijd is met het Europese mensenrechtenverdrag (EVRM). 

Er zou volgens de Hoge Raad niet gekeken dienen te worden naar een wettelijk bepaald fictief rendement maar naar het daadwerkelijk behaalde rendement over een aangiftejaar. Wat gaat dit betekenen voor de 90% eis van de regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht?

De gevolgen van de herziening van box 3 voor de regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht (90%-eis)

Waarvoor is het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) van belang?

Om te bepalen of men in aanmerking komt voor de regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, dient berekend te worden of het wereldinkomen voor ten minste 90% in Nederland is onderworpen aan heffing van loon- of inkomstenbelasting. Deze berekening dient gemaakt te worden naar Nederlandse maatstaven, waarbij wordt gekeken naar het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

Het inkomen uit sparen en beleggen werd tot en met het jaar 2016 berekend door het fictieve rendement ad 4% te nemen over de waarde van het vermogen op 1 januari van het aangiftejaar. Vanaf 2017 zijn er drie schrijven met hun eigen fictieve rendement welke jaarlijks worden bijgesteld. Afhankelijk van het overige inkomen kan het derhalve voorkomen dat men door het vermogen niet voldoet aan de inkomenseis (90%-eis). Als inwoner van Duitsland is het inkomen uit sparen en beleggen immers ter heffing toegewezen aan het woonland, Duitsland.

Wat gaat er veranderen?

Het kerstarrest gaat hier mogelijk verandering in brengen. Het kabinet komt uiterlijk 1 mei aanstaande met een besluit of en hoe de huidige box 3 systematiek aangepast gaat worden. Het lijkt erop dat in de toekomst gekeken zal worden naar het daadwerkelijk behaalde rendement. Hierdoor zou een voorheen door het vermogen niet kwalificerende buitenlands belastingplichtige mogelijk wél kwalificeren. Gezien het box 3 systeem op losse schroeven staat, kan het kerstarrest vooruitlopend op het besluit van het kabinet worden toegepast op het huidige aangiftejaar 2021.

Hoe zit het met oude jaren?

De uitspraak van de Hoge Raad ziet op de belastingsystematiek over de jaren 2017 en 2018. Het besluit van het kabinet zal derhalve sowieso zien op de jaren vanaf 2017. Voor die jaren zal op basis van de nieuwe systematiek opnieuw bepaald moeten worden of men zou kwalificeren. Vervolgens zou door middel van het maken van bezwaar tegen de opgelegde aanslag dan wel het opnieuw indienen van de aangifte over het betreffende jaar de aftrekposten en bepaalde heffingskortingen kunnen worden geclaimd. Natuurlijk moet in zo’n geval ook een inkomensverklaring worden overlegd.

Heb jij hulp nodig?

Wens jij meer informatie over het kerstarrest en de gevolgen hiervan? Heb je ondersteuning nodig bij het regelen van de inkomensverklaring of bij bepalen of je aan de inkomenseis voldoet? Neem dan contact op met een van onze medewerkers van de German Desk. Zij helpen jou graag verder!

Neem contact op

Contact

Mr. Farial Karimi-Walibabak RB
mr. Farial Karimi-Walibabak RB

Belastingadviseur

+31 (0)54 121 74 20

Deel dit artikel