Belastingdruk in Nederland en Duitsland

De arbeidsmarkt is door de Europese Unie steeds groter geworden. Niet alleen zijn er op dit moment steeds meer banen te vinden in Nederland, maar ook zien we dat er steeds meer werk wordt uitgevoerd door Nederlanders, in bijvoorbeeld Duitsland. Uiteraard is het mogelijk om als Nederlander in Duitsland aan het werk te gaan. De vraag is altijd wel in welk land houd je van je salaris netto nu het meeste over? Wij lichten het in dit artikel voor jou toe.
Belastingdruk in Nederland en Duitsland - KroeseWevers

Nettosalaris Duitsland en Nederland

Zoals onderstaande voorbeeld illustreert, is het nettosalaris in Duitsland lager dan in Nederland. Dit heeft mede te maken met de duurdere premieheffing in Duitsland. Om ongeveer hetzelfde nettoloon over te houden als in Nederland, dient in Duitsland een hoger brutoloon te worden bedongen. Bekijk deze bijlage voor meer informatie.

Om uit te zoeken wat voor jou fiscaal voordeliger is wanneer je in Duitsland aan het werk gaat, is alleen het nettosalaris vergelijken niet voldoende. Er dient ook rekening te worden gehouden met overige zaken als bijvoorbeeld:

 • Loon/salaris
 • Af: loonheffingen
 • Af: premie volksverzekeringen
 • Nettoloon
 • Werken in Nederland
 • € 2.500
 • € 154
 • € 373
 • € 1.973
 • Werken in Duitsland
 • € 2.500
 • € 317
 • € 511
 • € 1.672
 • Werken in Duitsland
 • € 3.000
 • € 448
 • € 614
 • € 1.938

Duits kindergeld

Op het moment dat je in Duitsland werkzaam bent en in Duitsland sociaal verzekerd bent, heb je recht op Duits Kindergeld. In veel gevallen zien we dat deze hoger is dan de Nederlandse kinderbijslag en het Nederlandse kindgebonden budget. Dit levert veel werknemers een voordeel op.

Premies ziektekostenverzekering

Daarnaast hoef je in Nederland, op het moment dat je sociaal verzekerd bent in Duitsland, geen nominale premies meer te betalen voor de ziektekostenverzekering. Dit voordeel dient ook te worden meegenomen bij een vergelijking van de salarissen.

Behoud fiscale voordelen in Nederland?

Op het moment dat je volledig gaat werken in Duitsland kan het zo zijn dat je het recht verliest op fiscale aftrekposten in Nederland. Hierbij kun je denken aan de eigenwoningaftrek en de persoonsgebonden aftrek. Indien deze posten niet of niet volledig in aftrek kunnen worden gebracht bij een eventuele partner, zou het kunnen betekenen dat je een fiscaal voordeel misloopt. Eventueel zou dit gedeeltelijk kunnen worden gecompenseerd door gebruik te maken van de compensatie- of de stallingsregeling.

Er zijn veel verschillen tussen Nederland en Duitsland. Bovenstaande punten zijn slechts een kleine selectie van alle aspecten waarmee je rekening moet houden wanneer je in Duitsland aan het werk gaat. Het is daarom erg belangrijk om je vooraf goed te laten informeren, voordat je in Duitsland aan de slag gaat.

Meer informatie over werken in Duitsland?

Mocht je meer informatie willen over werken in Duitsland en de fiscale voordelen? Neem dan contact op met onze adviseurs van de German Desk. Zij kunnen je optimaal adviseren over alle voor- en nadelen van het werken in Duitsland. Op deze wijze ga je goed voorbereid in Duitsland aan de slag!

Neem contact op

Mr. Drs. Harold Oude Smeijers
mr. drs. Harold Oude Smeijers

Partner belastingadvies

+31 (0)54 121 74 27

Deel dit artikel