Subsidie Circulaire ketenprojecten

Subsidieadvies

Ontwikkel je een circulair product, een circulaire dienst of een circulair proces samen met andere mkb-ondernemers? Samenwerken met andere bedrijven is ontzettend belangrijk voor een circulaire economie waarin we grondstoffen slim hergebruiken en minder CO2 uitstoten. Werk je samen in een circulair ketenproject? Dan liggen er subsidiekansen tot wel € 20.000 per ondernemer.
Direct contact opnemen

De voordelen van circulair ondernemen

Steeds meer ondernemers zien de voordelen van investeren in een circulaire economie. Het is goed voor het milieu, maar bedrijven kunnen door het hergebruiken en recyclen hun grondstoffen ook efficiënter benutten. Hierdoor worden de kosten van nieuwe grondstoffen lager en verbeteren de bedrijfsresultaten. Bovendien zijn consumenten steeds bewuster bezig met duurzaamheid en waarderen ze bedrijven die circulaire producten en diensten ontwikkelen. Heb je plannen of zie je kansen om circulaire producten, diensten of processen te ontwikkelen? Samen met ondernemers, kun je de keten zo ontwerpen dat alle schakels in het proces circulair worden. Het is efficiënter en effectiever om samen te innoveren en duurzame businessmodellen te ontwikkelen. Daarom subsidieert de overheid mkb-ondernemers via de subsidie Circulaire Ketenprojecten.

Wanneer en waarvoor kun je subsidie aanvragen?

Van 4 april tot en met 4 september 2024 kun je aanvragen indienen voor de subsidie Circulaire Ketenprojecten. Deze subsidie is interessant voor jou als je met andere bedrijven samenwerkt om producten, diensten of processen circulair te maken. Dat kan betekenen dat je een bestaande keten verandert of juist iets helemaal nieuws maakt. Het doel is om producten, diensten of processen op een manier te maken die beter is voor het milieu en het gebruik van grondstoffen te optimaliseren. Tijdens de realisatie hiervan kom je waarschijnlijk obstakels tegen. Bijvoorbeeld omdat je nieuwe oplossingen moet bedenken of op een andere manier in de keten moet gaat samenwerken.

Let op: je kunt maximaal één keer per kalenderjaar subsidie voor deze regeling aanvragen.

Hoeveel subsidie kun je aanvragen voor Circulaire ketenprojecten?

Als ondernemer kun je maximaal € 20.000 subsidie krijgen voor jouw deelname aan het circulaire ketensamenwerkingsverband. Jouw samenwerkingsverband bestaat uit minimaal drie en maximaal zes mkb-ondernemers. Of uit één groot bedrijf (meer dan 250 fte in dienst) en twee tot vijf mkb-ondernemers. Dit betekent dat de totale subsidie voor het project kan oplopen tot € 120.000.

Het is van belang dat de ondernemers in elk geval drie verschillende concrete rollen in een product- of materiaalketen hebben en niet met elkaar in een groep verbonden zijn. Het totale subsidiebudget bedraagt € 4,75 miljoen in 2024. Aanvragen kan van 4 april tot en met 4 september 2024.

Erik Lennart Bert - Subsidieadvies

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

  • Het circulaire ketenproject van jouw onderneming richt zich op het realiseren van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen of diensten. Bij toepassing leiden ze tot grondstoffenbesparing en afname van CO2-uitstoot.

  • De penvoerder is een van de mkb-ondernemers die na afloop van het project in het samenwerkingsverband blijft. Ook dient de penvoerder namens het samenwerkingsverband de subsidieaanvraag in.

  • Ondernemers die gevestigd zijn op Bonaire, Sint Eustatius of Saba mogen ook deelnemen in een samenwerkingsverband.

  • Buitenlandse bedrijven kunnen subsidie aanvragen als ze voldoen aan de eis dat ze risicovolle activiteiten uitvoeren die ten goede komen aan de Nederlandse economie.

  • Je huurt een procesbegeleider in die minimaal één jaar ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. Dit mag zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn.

  • De looptijd van jouw project is maximaal 2 jaar.

  • De subsidie circulaire ketenprojecten is de-minimissteun. Daarom moet elke ondernemer in het ketensamenwerkingsverband een de-minimis verklaring indienen bij de aanvraag van het project.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Heb jij plannen om een circulair product of dienst te ontwikkelen samen met andere ondernemers? Of ben je bezig met dit proces? Neem contact op met onze subsidieadviseurs. Zij begeleiden je zowel in het voortraject als tijdens de aanvraag.

Ons 4-stappenplan voor het aanvragen van subsidie

Ben jij benieuwd naar (andere) subsidiekansen voor jouw bedrijf, maar heb jij geen idee hoe je hier zicht op krijgt? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij brengen subsidiekansen voor je in kaart en doen desgewenst de subsidieaanvraag.

Moore MKW 4 stappenplan subsidie aanvragen

Neem contact op

Contact

Geert Witjes
Geert Witjes

Subsidieadviseur

+31 (0)54 121 74 11