Due Diligence

Corporate finance

Met een due diligence of ‘boekenonderzoek’ laat je objectief en onafhankelijk onderzoeken hoe de situatie van een onderneming is. Zo’n onderzoek naar de financiële en fiscale aspecten vraagt specialistische kennis en ervaring om de informatie snel te kunnen analyseren en de juiste vragen te stellen. 

Door jarenlange ervaring kunnen de adviseurs van Moore MKW corporate finance kritisch beoordelen hoe de onderneming er voor staat. Het onderzoek brengt op alle relevante bedrijfsonderdelen de risico’s in beeld en helpt jou om goed geïnformeerd beslissingen te nemen over een eventuele bedrijfsovername. En uiteraard begeleiden we jou ook bij alle andere onderdelen in het overnameproces.

Direct contact opnemen

Waarom en wanneer een due diligence?

Bij een fusie, overname, een aankoop- of verkooptraject wil je weten hoe de onderneming er werkelijk voor staat. Met een due diligence of ‘boekenonderzoek’ krijg je een nauwkeurig beeld van de werkelijke situatie. Relevante feiten komen op tafel en alle betrokkenen krijgen inzicht in de kansen en risico’s.

Een due diligence is de basis voor de beslissing om een bedrijfsovername wel of niet door te laten gaan, om de prijs of voorwaarden te heronderhandelen, of om een verkoopproces te starten.

Website 1

Voorbeelden van due diligence onderzoeken

Met onze expertise kunnen we verschillende soorten due diligence onderzoeken uitvoeren. Hiernaast zie je verschillende voorbeelden van due diligence onderzoeken:

Financieel due diligence

Jij en jouw stakeholders willen precies weten hoe het over te nemen bedrijf ervoor staat en verwachten transparante communicatie hierover. Met een financieel due diligence werken wij vanuit verschillende perspectieven en geven wij je een helder beeld over de financiële zaken van het bedrijf. De financiële aspecten die wij onder andere onderzoeken zijn:

  • De betrouwbaarheid en kwaliteit van de historische resultaten;
  • Haalbaarheid en/of risico’s in gebudgetteerde resultaten;
  • Elementen die effect hebben op de waarde zoals de prognose;
  • De ontwikkelingen in balans, werkkapitaal, en de netto schuldpositie; en
  • Mogelijke risico’s in de administratieve organisatie of verslaggeving.

De reikwijdte van het financieel due diligence stemmen wij uiteraard af op jouw wensen.

Fiscaal due diligence

De belastingpositie verschilt per bedrijf. Dat biedt kansen bij een bedrijfsovername, maar kan ook tot (onverwachte) risico’s leiden. Wij brengen de kansen en risico’s in beeld door de fiscale structuur en belastinghistorie van de onderneming te onderzoeken.

Onze fiscale onderzoeksgebieden zijn onder andere: vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting en internationale belastingaspecten.

Pensioen / HR due diligence

Werknemers zijn een belangrijke pijler van elke onderneming. Voordat je een onderneming koopt wil je weten welke cao van toepassing is, of er risico’s zitten in de juiste toepassing van cao’s en welke pensioenregelingen van toepassing zijn.

Zijn de management contracten met de eigenaars goed opgesteld en voldoen die aan de wettelijke eisen. Een pensioen of HR due diligence brengt deze zaken in kaart.

Vendor due diligence rapport

Wil je tijdens het verkooptraject betrouwbaar en transparant rapporteren over jouw onderneming richting potentiële kopers? Dan kunnen wij onze werkzaamheden vastleggen in een ‘vendor due diligence rapport’.

Dit zal de kwaliteit van de biedingen van potentiële kopers vergroten en jou uiteindelijk tijd besparen in het verkoopproces.

Vendor assistance

Wil je jouw bedrijf verkopen? Dan kun je vóór de verkoop een ‘vendor assistance’ uit laten voeren. Dit vergroot straks de zekerheid op een succesvol verkooptraject en verbetert doorgaans de prijs en voorwaarden van de transactie.

Met een vendor assistance bereiden wij jouw verkoop grondig voor. Wat verkoop je precies en is de juridische, fiscale en financiële structuur hierop voorbereid? Zijn jouw gegevens voldoende voor het due diligence van de aankopende partij?

Hoe sterk staat de te verkopen onderneming ervoor? Moet je voor de verkoop nog bepaalde onderdelen, interne processen of rapportages anders inrichten? Met een vendor assistance krijg je concrete adviezen op de deelgebieden die wij voor jou onderzoeken.

Verkoopgereedheidsscan

Ben je van plan om je bedrijf te verkopen? Dan is de eerste vraag die je jezelf moet stellen: is mijn bedrijf verkoopklaar? Zo’n drie tot vijf jaar voor de daadwerkelijke verkoop kun je al beginnen met het verkoopklaar maken van jouw onderneming.

Met de verkoopgereedheidsscan van Moore MKW maken we voor jou een analyse van het bedrijf. Die analyse geeft inzicht in eventuele ontwikkelpunten voor een verkooptraject, zodat je voorbereid bent op een due diligence van potentiële kopers.

Britta corporate finance

Neem contact op

Contact

Niels Grolleman MSc
Niels Grolleman

Corporate finance adviseur

+31 (0)53 850 49 82

Peter Haverbeke
Peter Haverbeke RC

Corporate finance adviseur

+31 (0)88 2021 759